Szkoła Sobotnia

Uwięzienie w Cezarei

Czy kiedykolwiek musieliście składać zeznanie w sądzie? Jak się czuliście? Najczęściej stanie prze..
Jan Pollok - 2018.09.22

Areszt w Jerozolimie

Czy religijne przekonania są czymś, co jest osobiste i prywatne? Czy są takie religijne przekonani..
Jan Pollok - 2018.09.17

Trzecia podróż misyjna

W kościele chrześcijańskim mówi wiele na temat chrztu. Autor księgi Dziejówwykorzystuje termin “ch..
Jan Pollok - 2018.09.08

Druga Podróż Misyjna

Czy dobrzy chrześcijanie mogą tak bardzo się poróżnić, że nie potrafią już potem ze sobą współprac..
Jan Pollok - 2018.09.01

Zjazd w Jerozolimie

Na końcu swojej misyjnej podróży Paweł i Barnaba wrócili do kościoła w Antiochii, który wysłał ich..
Jan Pollok - 2018.08.25

Pierwsza podróż misyjna Pawła

Trzy tak zwane “podróże misyjne” Pawła rozpoczynały się w Antiochii. Dlaczego mieszkańcy tego mias..
Jan Pollok - 2018.08.18

Służba Piotra

Piotr zobaczył w wizji wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi, w którym znajdowa..
Jan Pollok - 2018.08.11

Nawrócenie Pawła

Saul z Tarsu, który stał się zanany, jako Paweł, przeżył nawrócenie w czasie swojej misji w drodze..
Jan Pollok - 2018.08.05