Audio

Marzec
Mówca Tłumacz Download
2019-03-18 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
The Road to Christ
2019-03-03 Pr Paweł Ustupski Peter Grochocki mp3
Krzyk z nieba / A shout from heaven
Luty
Mówca Tłumacz Download
2019-02-23 One Accord Peter Grochocki mp3
One Accord
2019-02-17 Br Boris Silva Zbyszek Jankiewicz mp3
Applying the Law
2019-02-16 Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Reactions to christ/Reakcje na Chrystusa
2019-02-02 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
Boża balustrada / God's guard-rail
Styczeń
Mówca Tłumacz Download
2019-01-26 Pr Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Pewność zbawienia / The certainty of salvation
2019-01-20 Michael Lilikakis Jack Patryarcha mp3
Three Angels Message/ Wiadomość trzech aniołów
2019-01-12 Pr Jan Pollok Przemek Wrzos mp3
The End of Hope
2019-01-05 Peter Grochocki Henry Wawruszak mp3
The first Angel's message
2018
Grudzień
Mówca Tłumacz Download
2018-12-29 Pr Roman Chalupka Peter Grochocki mp3
Jak czynić wolę Bożą w życiu
2018-12-22 Luke Gard Zbyszek Jankiewicz mp3
Don't worry / Nie martw się