Artykuły


Żyć nadzieją adwentową

2019.09.14
Czy jest możliwe, aby żyć nadzieją, a nie na podstawie dowodów? Jest to bardzo ważne pytanie, choc..

Żyć Ewangelią

2019.09.07
Kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, w jaki sposób możemy ochronić siebie (oraz św..

Służba w kościele Nowego Testamentu

2019.08.31
Jezus zawsze był łagodny wobec ludzi, którzy znajdowali się w potrzebie. Czy w Nowym Testamencie m..

Oddawanie czci Stwórcy

2019.08.10
Czy religia - rzeczy dokonane w imię Pana Boga - ma tendencję do wyzwalania lub ucisku? W biblijny..

Lament proroków

2019.08.03
Biorąc pod uwagę fakt, że surowe wyroki proroków rzadko odnosiły sukces w reformowaniu ludu Bożego..

Miłosierdzie i sprawiedliwość w Psalmach i Przypowieściach

2019.07.27
W jaki sposób ci, którzy wiedzą, że są grzesznikami, mogą odnaleźć nadzieję we fragmentach Biblii,..

Szabat – dzień wolności

2019.07.20
Co można zrobić, aby przekształcić Szabat z dnia, który mówi nam, czego nie możemy robić, na dzień..
Preview image

Biuletyn 2/2019

2019.07.16
Zapraszamy do pobrania drugiego numeru Biuletynu Polonii Adwentystycznej

Strategia dla lepszego świata

2019.07.13
W jaki sposób przykład Pana Boga pomaga nam troszczyć się o ludzi, którzy są w potrzebie? Lekcja S..

Pan Bóg stworzył ...

2019.07.06
Wyobraźmy sobie, że spoglądamy na nasz świat bez żadnego odniesienia do Biblii. Gdzie umieścilibyś..