Historia  View parent section

Luter w Rzymie

2015.11.16
Stało się niesłychane. Na wniosek włoskiego Kościoła luterańskiego oraz społeczności włoskich adwe..
Preview image

William Miller: kaznodzieja Adwentu

2015.07.06
William Miller był nietypowym kandydatem do służby kaznodziejskiej. Urodził się w północno-wschodn..
Preview image

Historia zaklęta w starych fotografiach – (1)

2013.11.23
„Czas jak rzeka płynie...”. Życie każdego człowieka jest pełne wydarzeń, zmagań, ale i miłych chwi..