Historia

Luter w Rzymie

Stało się niesłychane. Na wniosek włoskiego Kościoła luterańskiego oraz społeczności włoskich adwe..
Karol Grand-Skiba - 2015.11.16

William Miller: kaznodzieja Adwentu

William Miller był nietypowym kandydatem do służby kaznodziejskiej. Urodził się w północno-wschodn..
George Knight - 2015.07.06
Preview image

Historia zaklęta w starych fotografiach – (1)

„Czas jak rzeka płynie...”. Życie każdego człowieka jest pełne wydarzeń, zmagań, ale i miłych chwi..
bk - 2013.11.23
Preview image