Articles


Modlitwa warta śmierci.

Na początku relacji Marka historii o Jezusie czytamy o bardzo prywatnym spotkaniu pomiędzy Jezusem i
Trent Martin - 2012.08.13
Preview image

Nowe, lepsze, jedyne

Dla każdego z nas słowo Przymierze może mieć trochę inne..
ZJ - 2012.08.06
Preview image

Nadzieja / Hope

Kazanie pastora Paul Kotanko / Pastor Paul Kotankos sermon
ZJ - 2012.07.29
Preview image

Żyć słowem Bożym

Kazanie Pr M. Ignasiaka
ZJ - 2012.07.22
Preview image

Kazanie i Ordynacja

Kazanie Pr S Gungadoo i Ordynacja Starszych Zboru
ZJ - 2012.07.20
Preview image

O małych rzeczach

Być może moje myślenie zostało skażone przez dzieła sztuki epoki renesansowej, które widziałem. Dz..
Pr Chris Stanley - 2012.07.19
Preview image

Cooking Demo's

Healthy Vegetarian/Vegan
2012.06.03
Preview image

Barbara O'Neill

Do You Want Better Health?
2012.06.03
Preview image

Coming up...

Saturday 26th May
Living Ministry Media - 2012.05.23
Preview image

Colporteurs

in Poland
bk - 2012.05.18
Preview image