Articles


Where Does God Sit?

A few years ago, I hit a point in my Christian walk where I was really struggling. My relationship..
Trent Martin - 2012.10.09
Preview image

Boży plan zbawienia / God's plan of redemption

Kazanie Brata Stan Selent / Brother Stan Selent's sermon
2012.10.06
Preview image

Storm

Have you been through any bad storms lately?
GJ - 2012.09.20
Preview image

Happy Fathers Day!

2012
2012.09.02

Prayer week

Week of prayer 2012
Ted N.C.Wilson - 2012.08.31
Preview image

Modlitwa warta śmierci.

Na początku relacji Marka historii o Jezusie czytamy o bardzo prywatnym spotkaniu pomiędzy Jezusem i
Trent Martin - 2012.08.13
Preview image

Nowe, lepsze, jedyne

Dla każdego z nas słowo Przymierze może mieć trochę inne..
ZJ - 2012.08.06
Preview image

Nadzieja / Hope

Kazanie pastora Paul Kotanko / Pastor Paul Kotankos sermon
ZJ - 2012.07.29
Preview image

Żyć słowem Bożym

Kazanie Pr M. Ignasiaka
ZJ - 2012.07.22
Preview image

Kazanie i Ordynacja

Kazanie Pr S Gungadoo i Ordynacja Starszych Zboru
ZJ - 2012.07.20
Preview image