Audio

May
Speaker Translator Download
2020-05-23 Pr Ryan Vidot mp3
11:30 Finding hope when I don’t feel like God is listening or even there
2020-05-23 Pr Paweł Ustupski mp3
10:30 Znajdując nadzieję gdy nie czuję, że Bóg mnie słyszy
2020-05-20 Pr Roman Chalupka mp3
Znajdując nadzieję... w naszym niepokoju
2020-05-16 Pr Josh Stadnik mp3
Finding hope...in our Anxiety
2020-05-09 Pr Josh Stadnik mp3
11:30 Mothers Day
2020-05-09 Pr Roman Chalupka mp3
10:30 Dzień matki
April
Speaker Translator Download
2020-04-25 Pr Roman Chalupka mp3
11:30 How to prepare for Jesus' return
2020-04-25 Pr Jan Krysta mp3
10:30 Czasy końca
2020-04-11 Pr Josh Stadnik mp3
11:30 Why the empty tomb matters
2020-04-11 Pr Paweł Ustupski mp3
10:30 Golgota
2020-04-04 Pr Josh Stadnik - mp3
Paul's peace
2020-04-04 Pr Roman Chalupka mp3
Co mamy czynić? Jakimi mamy być?