Audio

May
Speaker Translator Download
2019-05-11 Mothers Day mp3
2019-05-04 Pr Maciej Kuberek Zbyszek Jankiewicz mp3
How to know God's Will for your life / Jak poznać wolę Boga w swoim życiu
April
Speaker Translator Download
2019-04-06 Jorge Munoz Zbyszek Jankiewicz mp3
Follow the Lamb
March
Speaker Translator Download
2019-03-30 Pr Michael Lilikakis Jacek Patryarcha mp3
Patriarchs and Prophets - Patience
2019-03-18 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
The Road to Christ
2019-03-03 Pr Paweł Ustupski Peter Grochocki mp3
Krzyk z nieba / A shout from heaven
February
Speaker Translator Download
2019-02-23 One Accord Peter Grochocki mp3
One Accord
2019-02-17 Br Boris Silva Zbyszek Jankiewicz mp3
Applying the Law
2019-02-16 Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Reactions to christ/Reakcje na Chrystusa
2019-02-02 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
Boża balustrada / God's guard-rail
January
Speaker Translator Download
2019-01-26 Pr Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Pewność zbawienia / The certainty of salvation
2019-01-20 Michael Lilikakis Jack Patryarcha mp3
Three Angels Message/ Wiadomość trzech aniołów