Audio

February
Speaker Translator Download
16/02/2019 Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Reactions to christ/Reakcje na Chrystusa
02/02/2019 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
Boża balustrada / God's guard-rail
January
Speaker Translator Download
26/01/2019 Pr Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Pewność zbawienia / The certainty of salvation
20/01/2019 Michael Lilikakis Jack Patryarcha mp3
Three Angels Message/ Wiadomość trzech aniołów
12/01/2019 Pr Jan Pollok Przemek Wrzos mp3
The End of Hope
05/01/2019 Peter Grochocki Henry Wawruszak mp3
The first Angel's message
2018
December
Speaker Translator Download
29/12/2018 Pr Roman Chalupka Peter Grochocki mp3
Jak czynić wolę Bożą w życiu
22/12/2018 Luke Gard Zbyszek Jankiewicz mp3
Don't worry / Nie martw się
15/12/2018 Mark Rivett Henryk Wawruszak mp3
Habit / Nawyk
08/12/2018 Pr Daniel Maher Henry Wawruszak mp3
Why Trust the Bible/Czemu ufać Biblii
01/12/2018 Pr Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Poco tu jesteśmy? - Why are we here?
November
Speaker Translator Download
24/11/2018 Tarnya Garner Eva Jozwiak mp3
Growing Young