W Kościele | Wydane 2013/10/18

Pożary w NSW

Pisze Redakcja
Rodzina pr. Janusza Jagiełły straciła dom w pożarach...

Pr_jagiello_original Od kilku dni w mediach i prasie podawane są non stop komunikaty i informacje o sytuacji kataklizmowej w NSW:

„Na północno-zachodnim skraju Sydney wybuchł pożar...ponad 700 budynków nie ma dostępu do energii elektrycznej. Ewakuowano wiele domów i instytucji”

„Setki domów spłonęło...” powiedział premier NSW

„To jest gorsze niż spodziewaliśmy się...Jest więcej niż 90 pożarów, 20 wciąż nie są pod kontrolą ” - komisarz policji NSW.

W piątek (18. 10. 2013 r.) rano otrzymaliśmy tekst maila pisanego przez pr. Michael Worker, przew. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Greater Sydney Conference:

Dear Pastors and Office Team

I am saddened to share with you the tragic news that the Jagiello family today have lost their home and contents in the fires in the Blue Mountains. The family are all safe and are able to stay with Janusz’s brother who also lives in Sydney, but as you can appreciate they are quite distressed. I am sure that they will appreciate your prayers and support in the coming days and weeks as they come to terms with their loss and begin to rebuild their lives.

Michael

Pastor Michael Worker
President
Seventh-day Adventist Church - Greater Sydney Conference

Po polsku:

„ Ze smutkiem dzielę się z wami tragiczną wiadomością, że rodzina Jagiełłów dzisiaj straciła w pożarze w Niebieskich Górach swój dom i jego zawartość. Cała rodzina jest bezpieczna i zatrzymuje się u brata Janusza, który również mieszka w Sydney, ale jak sobie zapewne zdajemy sprawę są oni  zdewastowani. Jestem pewny, że będą wdzięczni za wasze modlitwy i wsparcie w nadchodzących dniach i tygodniach, kiedy będą dochodzić do pogodzenia się ze stratą i rozpoczną od nowa budować swoje życie.”


Drodzy Krystyno i Januszu jesteśmy z Wami w modlitwach, myślach i polecamy Bogu Wasz problem, a na pewno na tym się nie skończy! Kochamy Was!!!

Pr Janusz Jagiełło w roku 1982 wstąpił do Seminarium Duchownego Kościoła ADS. Po ukończeniu Seminarium w 1985 pracował w charakterze młodszego duchownego w zborach w Sosnowcu, Jaworznie i Katowicach. W roku 1987 przybył do Australii i zamieszkał w Sydney. Po półtora roku (1989) przybyła do Australii Krystyna Tokarska, z którą kończył Seminarium i w tym samym roku zawarli małżeństwo. W 1990  roku oboje rozpoczęli studia teologiczne w Avondale College, a w 1993 roku Janusz otrzymał graduację, otrzymując tym samym prawo do zatrudnienia w Kościele w Australii. Jednakże dopiero w 1997 roku został powołany do pracy w Greater Sydnee Conference of SDA Church. Pracował najpierw w zborze w Woolongong, a następnie w Blacktown. W 2000 roku został ordynowany do pracy kaznodziejskiej. Następnymi zborami australijskimi w których pracował były: Corynal i Waltara. Od 2002 roku pr Janusz Jagiełło pracuje w zborze polskim w Sydney, a także usługuje w zborze australijskim Katoombie.” ( Polscy adwentyści w Australii, Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, tom III, Melbourne 2009, str. 127)

-------------------------

Cztery lata temu podobną tragedię przeżywaliśmy w Victorii  7.2.2009, był to tzw. „Black Saturday”. Zginęło 173 ludzi, 414 rannych, tysiące zostało przez pożar poszkodowanych.

Czytaj i zobacz więcej:
Księżycowe widoki...
Horror „Czarnej soboty”

Komentarze