Błogosławieni czystego serca

Czerwiec 19, 2021
Jak rozpoznać że jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym?

Mówca: Pr Roman Chalupka
Data: 2021.06.19
Tytuł kazania: Błogosławieni czystego serca

 Back to list