Event: Nabożeństwo sobotnie, 18 stycznia

 Główny mówca: Lorraine Ngwenya
 Sobota 18 sty 2020     9:30
 Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Tym razem kazanie Słowa Bożego wygłosi siostra Lorraine Ngwenya. Zapraszamy serdecznie!Zawartość z dnia