Event: Nabożeństwo sobotnie, 25 maja

 Sobota 25 maj 2019     9:30    Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Na drugą część będzie program Revelation Today.