Event: Nabożeństwo sobotnie, 16 marca

 Główny mówca: Roman Chalupka
 Sobota 16 mar 2019     9:30    Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Tym razem kazanie Słowa Bożego wygłosi pastor Roman Chalupka.Zawartość z dnia
Photos by: Tomek Chalupka
[{"id":10014,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10014/photo10014_huger.jpg?1552868766","msrc":"/media/photos/10014/photo10014_medium.jpg?1552868766"},{"id":10015,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10015/photo10015_huger.jpg?1552868798","msrc":"/media/photos/10015/photo10015_medium.jpg?1552868798"},{"id":10016,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10016/photo10016_huger.jpg?1552868833","msrc":"/media/photos/10016/photo10016_medium.jpg?1552868833"},{"id":10017,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10017/photo10017_huger.jpg?1552868850","msrc":"/media/photos/10017/photo10017_medium.jpg?1552868850"},{"id":10018,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10018/photo10018_huger.jpg?1552868870","msrc":"/media/photos/10018/photo10018_medium.jpg?1552868870"},{"id":10020,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10020/photo10020_huger.jpg?1552868912","msrc":"/media/photos/10020/photo10020_medium.jpg?1552868912"},{"id":10021,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10021/photo10021_huger.jpg?1552868931","msrc":"/media/photos/10021/photo10021_medium.jpg?1552868931"},{"id":10022,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10022/photo10022_huger.jpg?1552868955","msrc":"/media/photos/10022/photo10022_medium.jpg?1552868955"},{"id":10023,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10023/photo10023_huger.jpg?1552868976","msrc":"/media/photos/10023/photo10023_medium.jpg?1552868976"},{"id":10024,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10024/photo10024_huger.jpg?1552868996","msrc":"/media/photos/10024/photo10024_medium.jpg?1552868996"},{"id":10025,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10025/photo10025_huger.jpg?1552869021","msrc":"/media/photos/10025/photo10025_medium.jpg?1552869021"},{"id":10026,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10026/photo10026_huger.jpg?1552869069","msrc":"/media/photos/10026/photo10026_medium.jpg?1552869069"},{"id":10027,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10027/photo10027_huger.jpg?1552869118","msrc":"/media/photos/10027/photo10027_medium.jpg?1552869118"},{"id":10028,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10028/photo10028_huger.jpg?1552869165","msrc":"/media/photos/10028/photo10028_medium.jpg?1552869165"},{"id":10029,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10029/photo10029_huger.jpg?1552869182","msrc":"/media/photos/10029/photo10029_medium.jpg?1552869182"},{"id":10030,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10030/photo10030_huger.jpg?1552869202","msrc":"/media/photos/10030/photo10030_medium.jpg?1552869202"},{"id":10031,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10031/photo10031_huger.jpg?1552869224","msrc":"/media/photos/10031/photo10031_medium.jpg?1552869224"},{"id":10032,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10032/photo10032_huger.jpg?1552869261","msrc":"/media/photos/10032/photo10032_medium.jpg?1552869261"},{"id":10033,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10033/photo10033_huger.jpg?1552869282","msrc":"/media/photos/10033/photo10033_medium.jpg?1552869282"},{"id":10034,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10034/photo10034_huger.jpg?1552869302","msrc":"/media/photos/10034/photo10034_medium.jpg?1552869302"},{"id":10035,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10035/photo10035_huger.jpg?1552869321","msrc":"/media/photos/10035/photo10035_medium.jpg?1552869321"},{"id":10036,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10036/photo10036_huger.jpg?1552869350","msrc":"/media/photos/10036/photo10036_medium.jpg?1552869350"},{"id":10037,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10037/photo10037_huger.jpg?1552869369","msrc":"/media/photos/10037/photo10037_medium.jpg?1552869369"},{"id":10038,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10038/photo10038_huger.jpg?1552869417","msrc":"/media/photos/10038/photo10038_medium.jpg?1552869417"},{"id":10039,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10039/photo10039_huger.jpg?1552869439","msrc":"/media/photos/10039/photo10039_medium.jpg?1552869439"},{"id":10040,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10040/photo10040_huger.jpg?1552869464","msrc":"/media/photos/10040/photo10040_medium.jpg?1552869464"},{"id":10041,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10041/photo10041_huger.jpg?1552869482","msrc":"/media/photos/10041/photo10041_medium.jpg?1552869482"},{"id":10042,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10042/photo10042_huger.jpg?1552869500","msrc":"/media/photos/10042/photo10042_medium.jpg?1552869500"},{"id":10044,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10044/photo10044_huger.jpg?1552869534","msrc":"/media/photos/10044/photo10044_medium.jpg?1552869534"},{"id":10045,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10045/photo10045_huger.jpg?1552869559","msrc":"/media/photos/10045/photo10045_medium.jpg?1552869559"},{"id":10046,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10046/photo10046_huger.jpg?1552869586","msrc":"/media/photos/10046/photo10046_medium.jpg?1552869586"},{"id":10047,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10047/photo10047_huger.jpg?1552869606","msrc":"/media/photos/10047/photo10047_medium.jpg?1552869606"},{"id":10048,"title":"","w":698,"h":1050,"src":"/media/photos/10048/photo10048_huger.jpg?1552869623","msrc":"/media/photos/10048/photo10048_medium.jpg?1552869623"},{"id":10049,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10049/photo10049_huger.jpg?1552869642","msrc":"/media/photos/10049/photo10049_medium.jpg?1552869642"},{"id":10050,"title":"","w":1400,"h":560,"src":"/media/photos/10050/photo10050_huger.jpg?1552869657","msrc":"/media/photos/10050/photo10050_medium.jpg?1552869657"},{"id":10051,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10051/photo10051_huger.jpg?1552869669","msrc":"/media/photos/10051/photo10051_medium.jpg?1552869669"},{"id":10052,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10052/photo10052_huger.jpg?1552869687","msrc":"/media/photos/10052/photo10052_medium.jpg?1552869687"},{"id":10053,"title":"","w":1400,"h":931,"src":"/media/photos/10053/photo10053_huger.jpg?1552869716","msrc":"/media/photos/10053/photo10053_medium.jpg?1552869716"}]