Event: Nabożeństwo sobotnie, 2 marca

 Główny mówca: Paweł Ustupski
 Sobota 2 mar 2019     9:30    Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Tym razem kazanie Słowa Bożego wygłosi pastor Paweł Ustupski.Zawartość z dnia