Event: Nabożeństwo sobotnie, 9 luty

 Główny mówca: Boris Silva
 Sobota 9 lut 2019     9:30    Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Tym razem kazanie Słowa Bożego wygłosi brat Boris Silva.Zawartość z dnia