Event: Nabożeństwo sobotnie, 26 stycznia

 Główny mówca: Roman Chalupka
 Sobota 26 sty 2019     9:30    Transmisja na żywo o 11:00

Jak w każdą sobotę, nasze nabożeństwo służy lepszemu poznaniu Boga i Jego woli względem nas.
Tym razem kazanie Słowa Bożego wygłosi pastor Roman Chalupka.Zawartość z dnia