W Kościele | Wydane 2010/07/25

Pr Mariusz Wieczorek

Pisze Bogusław Kot
Prawda bez prawdy

Img_0204wk_original

Pr M Wieczorek
Audio player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Kazanie - pr Mariusz Wieczorek, tł. na język angielski – Piotr Grochocki

 

Pytanie Piłata sprzed 2000 lat skierowane do Jezusa: „Wtedy Piłat rzekł do Niego: ‘A cóż to jest prawda?’...” Ew. Jana 18, 38. Słyszałeś kiedy albo stawiasz pytanie: cóż to jest prawda?

W naszym chrześcijańsko- adwentystycznym żargonie niekiedy słyszymy powiedzenia: „chodzę w prawdzie...” „mam prawdę...” „bracia w prawdzie...”.

Czy ta prawda wiąże się z informacją o Bogu (doktryna) czy też z osobą Boga.

Przedstawiamy niekiedy prawdę jako zbiór doktryn biblijnych czyli prawdziwej biblijnej informacji jak funkcjonuje Bóg i człowiek we wzajemnym kontakcie ze sobą. Ale czy to jest prawda, która ma mnie wyswobodzić?

Kim dla ciebie jest Jezus?

Jezus postawił pytanie swoim uczniom: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: ‘Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?” Ew. Mateusza 16, 13.

Może na miejscu Jezusa zapytalibyśmy co ludzie myślą np. o wygłoszonym kazaniu?

„ I poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi... Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni.” Ew. Jana 8, 32.36

„ Jezus mu odpowiedział: ‘ Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze Mnie.” Ew. Jana 14, 6.

Czy prawda łączy się z doktrynami? Jezus chciał im powiedzieć, że teologia musi być połączona z Nim. Czy doktryny nas zbawiają?

Biblia jest klarowna. Jezus jest Prawdą. Kto chodzi w Prawdzie – chodzi w Jezusie, a nie poznaje tylko prawdy teologiczne.

Generalna Konferencja w 1888 r. zastanawiała się co jest najważniejsze w naszym kościele, jakie ma być nasze posłannictwo?

Po 1888 roku w odniesieniu do kościoła adwentystycznego E.G.White pisała: „Czy jest manifestowany w kościele wielki brak miłości, prawdy, wywyższonej, oczyszczonej... delikatnego współczucia i kochającego zrozumienia? To z powodu tego, że Chrystus nie jest ciągle wywyższany przed ludźmi. Jego cechy charakteru nie są w praktyczny sposób adoptowane... Właściwa teoria prawdy może być przedstawiona, ale brakuje ciepła i delikatności,  których Bóg prawdy oczekuje... Religia wielu jest jak sopel lodu – przerażająco zimna... Oni nie są w stanie dotknąć serc innych, ponieważ ich własne serca nie są zasilone przez błogosławioną miłość która wypływa z serca Chrystusa. Są inni, którzy mówią o religii jako sile woli. Oni bazują na twardej dyscyplinie tak jak gdyby byli mistrzami rządzenia berłem z żelaza – mistrzami powagi, sztywnymi, niezłomnymi, nie posiadającymi słodkiej topiącej miłości i delikatnego współczucia Chrsytusa.” (The 1888 Message, s.92)

Czy można mieć prawdę bez prawdy?

To właśnie o takim stanie pisała E.G.White: „ My pracowaliśmy nad prawem aż staliśmy się wysuszeni jak wzgórza Gilboa... Ufajmy temu co tyle dla nas zrobił, Jezusowi...Niech Bóg pomoże nam aby oczy nasze namaszczone były maścią, która pomoże nam przejrzeć.” (Angry Saints s. 52)

„Ja widziałam drogocenne dusze, które zaakceptowały by prawdę ale były odepchnięte sposobem w jaki prawda była przedstawiana, ponieważ Jezusa tam nie było. I to jest tym, o co prosiłam was przez cały czas  - my chcemy Jezusa.” (Angry Saints s. 51)

Na sesji Generalnej Konferencji w 1893 r. Prescott i Jones mówili delegatom, że „pastorzy potrafili uczyć doktryn, ale nie umieli prowadzić grzeszników do Chrystusa – ponieważ nie mieli żywej relacji z Nim sami.” (The 1888 message s. 130)

A więc czy naszą prawdą są doktryny?

„Doktryny mogą być dobre i prawdziwe, ale są one bez znaczenia jeśli brakuje zbawiającego kontaktu z Jezusem. Kościół i jego członkowie muszą zawsze mieć przed sobą fakt, że prawda doktrynalna – prawda przez małe „p” jest chrześcijańską prawdą tylko wtedy, gdy jest połączona z działalnością Jezusa, Jego ofiarą i służbą.” (G. Knight, The 1888 s.170)

Co dzieje się, gdy naszą Prawdą jest Jezus?

Następuje nowonarodzenie.  Jezus chce stać się dzisiaj Prawdą twojego życia!

Tylko od ciebie zależy czy tak się stanie!

Komentarze