W Kościele | Wydane 2010/07/25

Pustynny szlak

Pisze Bogusław Kot
Desert Busters Trek 2010

W Apelu Misyjnym podczas Szkoły Sobotniej 24 lipca 2010 r. wystąpiło młode małżeństwo Stefanie i Tim Łuszczak – obydwoje są członkami naszego kościoła. Stefanie pochodzi z domu anglo-australijskiego, Tim z etniczno-polskiego. Łączą ich od lat wspólne zainteresowania i działalność – małżeństwo od kilku miesięcy.

Img_0194wk_original

Tym razem opowiadali o swoim udziale na pustyni Południowej Australii w programie pod nazwą „Desert Busters Trek 2010. Organizatorem tej „przygody” był Delhuntie Park z niektórymi szkołami adwentystycznymi. Program ten miał na celu pomóc młodym ludziom w uzyskaniu odporności, zdrowia oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w życiu.

Niektórzy z tej grupy studentów mogliby być przez społeczeństwo zaklasyfikowani jako „młodzież niebezpieczna”, gdyż są uzależnieni od narkotyków, alkoholu i papierosów.

Wielu z nich odcięło się od rodziców, niektórzy już ich nie mają lub zostali przez nich pozostawieni. Dla takiej młodzieży (nie wszyscy są adwentystami!) zorganizowano 140 kilometrową podróż w trudnych warunkach pustynnych trwającą 6 dni. Wielu z nich odbyło tą trasę w pojedynkę – zostali „porzuceni” w buszu z prowiantem, bez poinformowania kiedy i gdzie zostaną  odnalezieni i zabrani.

Było to nadzwyczajne doświadczenie dla młodych zbuntowanych i dla opiekunów też, które pokazało wielką zmianę w życiu np. po pobycie w pustynnym buszu przez 3 dni - solo.

Zaangażowane w ten program były media adwentystyczne infocus.

Obejrzeliśmy też krótki film o tym programie na pustyni w Południowej Australii.

Stefanie i Tim poinformowali również zgromadzenie, że za dwa dni wyruszają w podróż misyjną do Afryki – „Kalahari Helping” organizowaną przez Tirtirao (Rumun z pochodzenia) założyciela „The Pilgrim Relief Society”. Tym razem jadą by dla szczepów buszmeńskich na Kalahari budować kościoły, szkoły, instalować pompy i zbiorniki na wodę oraz zakładać ogrodzenia; przy okazji dostarczą literaturę biblijną szczególnie pomocną w misji wśród dzieci.

Img_0197wk_original

Zbór wsparł tych dwoje młodych misjonarzy środkami finansowymi, od członków otrzymali dary osobiste oraz zapewnienie o modlitwach.

Komentarze