Kącik Pastora | Wydane 2020/10/10

Droga Rodzino Zborowa!

Pisze Josh Stadnik

Droga Rodzino Zborowa!

Jest to moją przyjemnością, że mogę znowu do Was napisać. Jedną z moich ulubionych ksiąg Biblii jest list do Kolosan. Jest krótki i bardzo konkretny, a zarazem zawiera wiele głębokich myśli
i prawd. Jeśli poszukujecie czegoś do czytania, to przeczytajcie sobie ten krótki list napisany przez Pawła. Jest niesamowity! Mówiąc prawdę, za każdym razem „rozsadza” mój umysł.

Tak więc mamy tu kilka myśli i to w niewielkim fragmencie.

Kolosan 1,3-4 (BT) — Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych”.

Paweł mówi tutaj, że „dziękuje Bogu za was”. Czy ktoś kiedyś wypowiedział do Was takie słowa? Jest w tym podtekst, że jesteście darem Bożym, tak więc Bogu należy się dziękczynienie za to, że WAS stworzył!  Jest to całkiem zdumiewające, gdy się nad tym pomyśli. Czasami możecie być odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Jaka niesamowita myśl!

A dlaczego Paweł modli się o tych ludzi? Ponieważ dotarło do jego uszu słowo o ich wierze
w Chrystusa i miłości względem innych. Oznacza to, że reputacja jest ważna. Nie tylko ci, którzy są w wierze o was słyszą, ale także ci, którzy wiarę osądzają. Czy nasz zbór jest zborem do którego Paweł napisałby taki list i powiedziałby takie same słowa? W jaki sposób możemy mieć wkład w tworzenie społeczności, która jest wierna Chrystusowi i miłuje także innych ludzi?

Jak możemy być społecznością, która nie tylko miłuje tych, którzy są nam bliscy, ale także tych, którzy nie doświadczają na co dzień miłości, stale starając się pokazać Boga w tym, jak prowadzimy nasze życie! Jak możemy stać się taką społecznością ludzi?

Paweł mówi także, że dziękuje Bogu, gdy modli się za nich. Oznacza to, że powinniśmy się modlić za siebie wzajem. Czasami gubimy to w pędzie i zgiełku życia. Tak naprawdę, powinniśmy najpierw się modlić o kogoś, a potem według tej modlitwy działać. Utrzymując się wzajemnie
w naszych modlitwach, przypominamy sobie, że naszą odpowiedzialnością jest prawdziwie miłować w sposób namacalny i znaczący.

Tak więc módlmy się o siebie wzajem i miłujmy także. Łaska i pokój Wam. Mam nadzieję, że zobaczymy się znowu!

Błogosławieństw życzę.
Pastor Josh

Jeszcze pewne pytania nad którymi pomyślcie i zastanówcie się:

Za kogo modliłeś się dzisiaj? Kto jest Twoją odpowiedzią na modlitwy?

Czy byłeś kiedyś odpowiedzią na czyjeś modlitwy? Jak się wtedy czułeś?
Co lub kto jest dzisiaj przedmiotem Twoich modlitw?

Co Paweł powiedziałby o Tobie? Co Paweł powiedziałby o Twoim zborze?
W jaki sposób możemy jeszcze bardziej efektywnie się modlić?

Komentarze