Kącik Pastora | Wydane 2020/09/05

Moi Drodzy Współwierzący!

Pisze Roman Chalupka

Moi Drodzy Współwierzący!

Czasami jakieś wydarzenie lub przeżycie powoduje różne głębokie refleksje. Właśnie dzisiaj,
w pierwszy dzień wiosny żegnaliśmy brata Ryszarda Wdzięczkowskiego. Było nas tylko 10 osób w kaplicy Zakładu Pogrzebowego Tobin Brothers. Było nam smutno, a jednak nie nie odczuwaliśmy tego. Bo dwie rzeczy ułatwiły nam przeżycie tych chwil.

Po pierwsze, informacja zapisana w Biblii zmarłego brata przy Psalmie 91 — „To jest mój ulubiony Psalm”. Znałem ten Psalm bardzo dobrze, ale tym razem ponownie przestudiowałem jego treść, aby odnaleźć, co dla brata Ryszarda było tam szczególne.

Zapewne niezwykłe poczucie bezpieczeństwa, jakie odnaleźć można w Bogu, w Jezusie. Zapewne sposób na doskonalenie własnej wiary, ufności w Jego wspaniałe obietnice.

Zapewne znalezienie głębokiego sensu życia w oczekiwaniu na powrót Pana.

Zapewne także nauczenie się wdzięczności za wszystko, co nam daje.

Bo w tym Psalmie Pan Bóg podaje niesamowite obietnice. Zacytuję je dla Was, jako szczególne słowa pociechy i wsparcia. Zwróćcie uwagę na moje wyróżnienia. Psalm 91,14-16 (BW)

Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go,

Wywyższę go, bo zna imię moje.

Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham,

Będę z nim w niedoli.

Wyrwę go i czcią obdarzę,

Długim życiem nasycę go

I ukażę mu zbawienie moje.

Była jeszcze jedna niespodzianka. W Biblii brata Ryszarda znalazła się mała kartka, którą zapisał obustronnie dziesięcioma punktami wdzięczności. Może to było tą siłą, która stale przywoływała uśmiech na jego twarzy, życzliwość i spokój?

  1.  Dziękuję Bogu za długie życie.

  2.  Dziękuję za zdrowie i siły fizyczne.

  3.  Dziękuję za uratowanie mojej nogi, której groziła amputacja.

  4.  Dziękuję za obfite środki materialne.

  5.  Dziękuję Bogu za wspaniałych Przyjaciół.

  6.  Dziękuję za idealny spokój i miłe spokojne mieszkanie.

  7.  Dziękuję Bogu za zbawienie w Jezusie Chrystusie.

  8.  Dziękuję za Słowa Boże, które codziennie wzmacniają moją wiarę, nadzieję i miłość do
       wszystkich, którzy mnie otaczają.

  9.  Dziękuję Bogu za bezpieczeństwo w czasie jazdy samochodem.

10.  Dziękuję Bogu za przykre doświadczenia, które zwróciły moją uwagę na niedociągnięcia
       życiowe.

Wzruszające, bo czyżby zapomniał o pandemii, o depresji, która gnębi innych? Nie, bo tylko
w bliskości z Bogiem można odczuć taki posmak zwycięstwa, który jest dla nas wszystkich,
a będzie w pełni, gdy nasz Pan powróci.

Życzę tego Wam wszystkim i sobie także, ku Bożej chwale.

Pastor Roman Chalupka

Komentarze