Kącik Pastora | Wydane 2020/04/18

Drogie SIostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

Pisze Roman Chalupka

Kolejny już raz pragnę skierować do Was kilka zdań, aby pocieszyć Was, wesprzeć i zapewnić, że jesteście każdego dnia treścią naszych rodzinnych modlitw i szczerej troski. Nie wiem jak długo potrawa czas naszej rozłąki i niemożliwości wspólnych nabożeństw w kościele, ale póki co, chcę być z Wami w kontakcie także poprzez korespondencję.
Serdecznie dziękuję Wam za dobre słowa wyrażone albo przez telefon, albo poprzez listy e-mailowe. Tym sposobem wiem, że je czytacie i cenicie sobie, a to zachęca mnie, abym trwał w tym dalej. 

Zastanawiam się nieraz, jak spędzacie czas. Pozwólcie, że dzisiaj podzielę się moimi zwyczajami, a zarazem sugestiami, co możemy robić, gdy zamknięci w czterech ścianach spędzamy dzień za dniem. Z jednej strony wiem, że pewnie tak działacie, ale spróbuję to wyrazić w punktach. 

  1. Mamy teraz wiele czasu, aby poświęcić na rozmyślanie nad tym czego Pan dokonał dla każdego z nas. Każdego dnia wybierzcie sobie jakiś szczególny tekst do rozmyślania. Moją dzisiejszą sugestią jest mój ulubiony tekst, który wiele zmienił w moim życiu. Jest to werset ap. Pawła (Rzymian 5,8): Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
  2. Czytajmy codziennie Słowo Boże w większych porcjach. Skoro, jak uczymy się w lekcji tego tygodnia Jezus korzystał z Pism stale, musiał je więc znać dobrze. Jeśli chcemy iść w Jego ślady, musimy także dobrze poznawać Słowo Boże. 
  3. Starajmy się każdego dnia poruszać fizycznie, oczywiście odpowiednio do naszych sił i możliwości. Mam na myśli krótkie spacery, czy lekką gimnastykę. 
  4. Śpiewajmy znane nam pieśni, bo śpiew i muzyka uszlachetniają nasze charaktery, a jeśli jest to ku Bożej chwale, to właśnie o to nam chodzi. Bezsprzecznie to pomoże nam także śmiało stawiać czoła wszelkim wyzwaniom dnia i pracy.
  5. Przygotowujmy się na kolejny Sabat. Jak zawsze mamy możliwość uczestniczenia w nabożeństwie poprzez Internet. Jak wiecie, nie tłumaczymy kazań, ale są one w dwóch językach. Tym razem wygłoszę kazanie o „Naszej świętości”. Ciekaw jestem jak Wam to brzmi: Nasza świętość!? Tak wiele o tym czytamy w Słowie Bożym. Zapraszam więc do wysłuchania tego rozważania.
  6. Dla tych z Was, którzy w technicznych sprawach poruszacie się sprawnie, zachęcam do udziału w Szkole Sobotniej poprzez program Zoom. Będziemy wszyscy się widzieć i uczestni-czyć we wspólnej duskusji. Poniżej znajdziecie informację, jak to zrobić. Dla pozostałych, nadal udostępniamy Hope Channel w języku polskim.
  7. Telefonujcie do siebie, módlcie się z sobą przez telefon, pomagajcie sobie nawzajem. Swego czasu zachęcałem Was do „operacji Andrzej”. Bądźmy takimi, jak apostoł Andrzej, który „spotkał najpierw Szymona, brata swego i … przyprowadził go do Jezusa” (Jan 1,41.42). Mamy sąsiadów i znajomych, którzy bardzo potrzebują Zbawiciela w życiu, ale nadal Go nie znają. Pomóżmy im w tym. A jeśli będę mógł w jakiś sposób Wam osobiście dopomóc w czymkolwiek – telefonujcie do mnie: 0432 058 233. 

Kto wie, czy tak organizując każdy dzień, nie stanie się to dobrą okazją do nowych zwyczajów, do jeszcze większego doceniania tego, co ostatnio utraciliśmy i angażowania się we wszystko, co możemy czynić dla Bożej chwały. 

Pozdrawiam Was serdecznie. Niech Pan będzie z Wami w każdej chwili.

Komentarze