Kącik Pastora | Wydane 2020/04/11

Drogie SIostry, Drodzy Bracia w Chrystusie! Drodzy Współwędrowcy do wieczności!

Pisze Roman Chalupka

Bardzo serdecznie pozdrawiam Was i życzę w każdej chwili doświadczania Bożych łask i błogosławieństw. Nie myślałem, że będzie tych listów aż tyle, a to prawdopodobnie dopiero początek. Zresztą, kto to wie? Sytuacja, chciaż dzięki Panu, nie pogarsza się w Australii, to jednak jest poważna, a władze coraz bardziej stają się bezradne. Jak sobie radzimy z tym wszystkim?

Apostoł Paweł napisał niezwykłe słowa na temat tego, co powinniśmy dzisiaj czynić. „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej”. — Hebrajczyków 12,14-15 (BW) 

Dążyć do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia. Jakaż jest to uniwersalna rada, która mogłaby zmienić cały świat, a już na pewno wszystkie środowiska wierzących. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowami jednej pieśni, która znajduje się w naszym angielskim śpiewniku kościelnym, a mnie poruszyła na tyle, że przetłumaczyłem jej słowa. Są prawdziwie głębokie.

Niech twe serce bije — czeka na to świat.
Uśmierz ból, cierpienie, karm, gdy głodny brat.
Podaj kubek wody, chleb wśród biednych dziel.
Bądź rękami Pana, służyć innym chciej.

Szerz, gdzie można, pokój; miłość, dobroć siej.
To, że Bóg jest w niebie, życiem wskazać chciej.
Bądź żywym przykładem, że twój żyje Bóg,
Dla tych, którzy nie poznali Jego dróg.

Radość to, przywilej, w życiu troszczyć się,
Wszędzie są potrzeby, Pan więc wzywa cię.
Tam, gdzie trzeba pomóc, przyjdź z pomocą sam,
Bądź kanałem, którym Pan pomaga nam.

Wiarę swą umacniaj dobrym życiem swym,
Znasz Jezusa, Zbawcę, zrób Go Panem twym.
Idź wpatrzony w Niego, Jego śladem krocz,
I w tym trudnym świecie bój o dobro tocz.

Z serca twego niechaj płynie miłość wciąż,
Patrz na ludzi tak, jak Bóg, z pomocą dąż.
Ból twojego brata niech porusza cię,
Dziel się tym, co Pan ci dał, wciąż miłość siej.

Mimo wszystko, jest to możliwe, tak, jak było możliwe w czasach, gdy Pan Jezus chodził tu po ziemi. Podążajmy za Jego przykładem, a może powiem lepiej — za Nim. Wszędzie i stale, aż do wieczności z Nim. 

Komentarze