W Kościele | Wydane 2020/06/25

Nowe godziny sobotniego nabożeństwa

Pisze Marzena Kania

W związku z panującą pandemią i wprowadzonymi przez rząd australijski ograniczeniami, nasz Zbór nie może mieć nabożeństw z udziałem wszystkich członków. W celu umożliwienia uczestnictwa w sobotnich nabożeństwach jak największej grupie osób, jak również spełnienia życzenia wielu członków naszego Zboru, Rada Zboru na swym posiedzeniu 24 czerwca br. zaproponowała i odgłosowała decyzję, aby na okres próbny czterech tygodni wprowadzić nowy porządek nabożeństwa. Zostanie on wprowadzony w sobotę 11 lipca. Nabożeństwa rozpoczynać się będą o godzinie 10:00 przywitaniem, po czym wygłoszone zostanie kazanie w języku polskim. Następnie prowadzone będzie studium lekcji Szkoły Sobotniej w klasach w języku polskim i angielskim. Nabożeństwo kontynuowane będzie kazaniem w języku angielskim. Po kazaniu nastąpi zakończenie sobotniego nabożeństwa.

Od 11 lipca:

10:00 Kazanie po polsku
11:00 Szkoła sobotnia po polsku i po angielsku
  Po polsku: https://zoom.us/j/744 471 6466  
  Po angielsku: https://zoom.us/j/?  
12:00 Kazanie po angielsku

Komentarze