Biuletyn 2/2019

Pisze Media Team
Zapraszamy do pobrania drugiego numeru Biuletynu Polonii Adwentystycznej

Komentarze

Anonymous (Bogusław) 2 years ago

W książce " Polski Adwentyzm w Australii" str. 29 oraz w opracowaniu pr. Eugeniusza Jana Majchrowskiego "Polscy adwentyści w Australii" w Roczniku Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, tom 3, Melbourne 2009, str. 117, o Kościele ADS w Oakleigh - czytamy:

" (...)W dniu 8 sierpnia 1964 r. przew. Konferencji w Wiktorii, pr. L.S. Rose, dokonał uroczystego założenia tegoż kościoła, który liczył już 76 członków. Na zebraniu organizacyjnym dokonano wyboru pierwszych Starszych Zboru, którymi zostali: pr Włodzimierz Siemienowicz, Piotr Lehman i Jan Góralewski(...)

(...) Zaczęto więc szukać odpowiedniego miejsca pod budowę kościoła. Stosownie z wymogami przepisów, plac taki obok budynku kościelnego musiał mieć parking. Nie było łatwo znaleźć taki plac w miejscach zabudowanych. Pan jednak wysłuchał modlitwy wiernych i przy Jego pomocy udało się nawiązać kontakt z właścicielem kortów tenisowych w Oakleigh. Właściciel oświadczył, że korty zostały już sprzedane, a decyzja sprzedaży została już przesłana listownie poprzedniego dnia. Żona właściciela przysłuchiwała się rozmowie i kiedy usłyszała, że polscy adwentyści poszukują placu pod budowę kościoła, oświadczyła, że tego listu jeszcze nie wrzuciła do skrzynki pocztowej. Ten cudowny moment zadecydował o kupnie wspaniałego terenu w Oakleigh, wielkości 3 akrów za cenę $45000. W roku 1967 pastor Hollingsworth uczestniczył w wykopaniu pierwszych rowów pod fundamenty kościoła. Zbudowano tu wspólnym wysiłkiem okazały budynek na 500 osób, który 29 czerwca 1969 r. został poświęcony na dom modlitwy (...)"

Wniosek? Coś się pomieszały daty założenia zboru (Kościoła) w Oakleigh, a poświęceniem budynku kościelnego..........
Zwracałem na to uwagę, ale nikt tego nie wziął na serio!!!!!!!!!!!!!!!!! Oczywiście w stosunku do wieczności to jest niewiele, ale jakieś zasady historyczne obowiązują!

Anonymous (Jan Pollok) 2 years ago

Bardzo dobrze, że możemy uściślić informacje na temat historii kościoła w Oakleigh. W materiale który otrzymaliśmy, autor napisał, że początki polskiego adwentyzmu w stanie Victoria sięgają roku 1964. Być może moglibyśmy tę datę przesunąć nawet do roku 1962, kiedy do Melbourne przyjechał pr J.Skrzypaczek i zaczął organizować grupę polskich adwentystów w Springvale. Rok 1964 jest datą oficjalnego zorganizowania polskiego kościoła w Springvale, ktfóry następnie zpotykał się w Clayton. Natomiast zbór w Oakleigh został zorganizowany w 1969 co łączyło się z wybudowaniem i poświęceniem budynku kościelnego. Zatem Jubileusz 50-lecia dotyczy obecności polskich adwentystów w Oakleigh. Podobnie rzecz ma się z historią polskiego kościoła w Adelaide. Od 1962 polscy adwentyści organizowali się w ramach tzw. kościoła słowiańskiego. W 1963 roku utworzyli polski kościół adwentystów w Adelaide a dopiero od 1968 kiedy zbór wprowadził się do zakupionego budynku kościelnego, mówimy o polskim kościele w College Park. Dziękuję bardzo za komentarz. Jan Pollok

Anonymous (Bogusław) 2 years ago

Obudziłem się nad ranem i wróciłem do naszej korespondencji. Oczywiście daty można przesuwać, nawet dalej jak 1962 - bo wcześniej nuż byli w Victorii s. Trojaczek i Władysław Siemienowicz... później przyjechał Bolek Przychodzki.

Szkoda, że wygląda na to, że historia została "przepisana" - dzisiaj wszystko musi być inaczej... Ta "przepisana" historia już poleciała w internet, nakręcono film, napisano w Biuletynie - a więc tego zatrzymać się nie da - i wcale mi na tym nie zależy!

Ja na to patrzę tak po chłopsku. Historia każdego człowieka zaczyna się od daty urodzenia... tak jest i z innymi sprawami. To,że przy kościele w Springval zaistniała grupa polska - fakt, że ta grupa zorganizowana została OFICJALNIE w zbór polski (kościół) i zgromadzali się w Hallu przy kościele w Springvale, później w Hallu Clayton, ale ten zbór jako zorganizowana jednostka zaistniał w 1964 r. Były wtedy jego narodziny - specjalne nabożeństwo, modlitwy itd... W 1969 zbór (jako zorganizowana jednostka) wprowadził się do nowego budynku kościelnego. Zbór ten od początku nazywał się Polski Kościół ADS, a z chwilą przeprowadzki do nowo zbudowanego budynku kościelnego - dodano do nazwy DANDENONG, ale to wciąż był ten sam zbór- kościół powstały pięć lat wcześniej. I dla mnie łączenie daty powstania (zorganizowania zboru) z datą poświęcenia nowego budynku, gdzie ten zbór się zgromadzał - jest "pomieszanie z poplątaniem". Nie jest to najważniejsze, ale z punktu widzenia zwykłego człowieka - trochę dziwne!

Podobnie można powiedzieć o zborach Wantirna, który powstał w zasadzie w Nunawading - po przeniesieniu się do now zbudowanego kościoła dołożono do nazwy Polski Kościół ADS - Wantirna.

To samo odnosi się do Adelaidy!!! Na tym dyskusję kończę definitywnie - bo "kopie" nam się połamały. Pozdrawiam b