Szkoła Sobotnia | Wydane 2019/04/20

Przygotowani na zmianę

Pisze Jan Pollok

W jaki sposób można konstruktywnie radzić sobie ze zmianami?

Autorzy podręcznika do Szkoły Sobotniej skupiali w tym tygodniu naszą uwagę na różnych zmianach w życiu. Jako istoty ograniczone czasem, które znajdują się w podróży od punktu początkowego do punktu końcowego, doświadczamy różnych zmian. Zmiany stanowią powszechną rzeczywistość w naszym życiu. W jaki sposób radzimy sobie z nimi? Niektóre zmiany są dla nas bardzo dobre, podczas gdy inne są szkodliwe. Bez względu na przypadek, wszyscy stajemy przed wyzwaniem w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie ze zmianami.

Kiedy spoglądamy na tor naszego życia, w jaki sposób możemy przygotować się na zmiany w życiu? Warto zwrócić uwagę na dwa elementy:

Po pierwsze, ci z nas, którzy mieszkają w świecie zachodnim, uważają, że zmiany w życiu są czymś powszechnym i naturalnym. Warto jednak uświadomić sobie, że istnieją kultury, które odrzucają zmiany. Przykładem takiej kultury mogą być Amisze. Ludzie żyjący w takiej kulturze mają ambicje, aby nie doświadczać żadnej zmiany z pokolenia na pokolenie. Wnuki powinny żyć w taki sam sposób jak ich dziadkowie. Powinni żyć w tym samym miejscu, powinni ubierać się tak samo i jeść tak samo oraz wykonywać taką samą pracę, a społeczeństwo, w którym żyją powinno podejmować za nich większość decyzji. Takie społeczeństwa są czasami nazywane społeczeństwami „tła”, ponieważ właśnie to „tło”, określa parametry ich życia. Jeżeli jesteś kobietą to musisz wykonywać określone rzeczy, jeżeli jesteś mężczyzną to według tej kultury również musisz wykonywać określone czynności. Musisz wykonać czynności, o których powiedzieli ci rodzice.

W świecie zachodnim, doświadczamy czegoś odwrotnego. Społeczeństwa zachodnie nazywane są “społeczeństwami pierwszego planu”. W społeczeństwach “pierwszego planu” istnieje tak wiele możliwości wyboru, że życie w nich może stać się bardzo mylące. Przykładem tego może być kultura i filozofia konsumeryzmu. Oczekujemy, że życie przyniesie nam szczęście i zadowolenie, wydaje się nam często, że rzeczy dokoła nas są w większości jednorazowego użytku, że modernizacja i nowsze wersje naszego produktu zaraz się ukażą. Oczekujemy na natychmiastowe zaspokojenie naszych pragnień i zadowolenie. Nic nie jest zatwierdzone na stałe, możesz wybrać to, co jest potrzebne aby stworzyć swoją historię. Dlatego pytanie dotyczące zmian, dla nas ludzi żyjących w kulturze zachodniej może być o wiele trudniejsze i ma głębsze korzenie.

Drugi element jest dla nas oczywisty i polega na tym, że zmiany mogą czasami przynosić to, co dobre, ale także mogą przynosić nam to co jest złe. Zmiany w większości przypadków pojawiają się wskutek naszych wyborów. Musimy również mieć świadomość, że zmiany czasami pojawiają się w naszym życiu z powodu działania innych ludzi. Ta druga kategoria jest często dla nas bardzo trudna, ponieważ nie mamy wpływu na jej końcowy wynik. Czasami wydarzenia lub ich konsekwencje, które pojawiają się w naszym życiu, wynikają z zaniedbania lub głupoty innych ludzi. Niestety czasami skutki takich zmian mogą być trwałe i niezmienne. Pomyśl na przykład o wypadku drogowym spowodowanym przez kogoś, kto prowadził samochód po spożyciu alkoholu. Czasami zmiany pojawiają się nagle i nieoczekiwanie; innym razem zmiany pojawiają się celowo i powoli.

W okresie mojego dzieciństwa doświadczałem wielu zmian, ponieważ moi rodzice ze względu na pracę mojego ojca często zmieniali miejsce zamieszkania, to powodowało, że doświadczaliśmy wielu zmian, co z kolei oznaczało, że musieliśmy się szybko nauczyć przystosowywać do nowych warunków. To przydaje mi się wiele razy w życiu, zwłaszcza, gdy muszę odwiedzać inne kraje i dopasować się do innych warunków, które tam panują. Znam jednak ludzi, którzy nie lubią dopasowywać się do innych warunków, nienawidzą zmieniać miejsca pobytu. Lubią przebywać w tym samym miejscu i robić te same rzeczy tak długo jak to jest tylko możliwe.

Akceptowanie zmian w dużej mierze zależy od nastawienia umysłu i naszego podejścia do życia. Uznanie, że zmiany są konieczne i będą następować, ma wpływ na to czy dana zmiana będzie czymś pozytywnym czy negatywnym. Oczywiście, jeżeli zmiany w naszym życiu są wywołane przez innych ludzi i jeżeli skutek tego, co oni robią ma negatywny wpływ na nas to, jeżeli zdecyduję, aby reagować na te zmiany pozytywnie, to przejdę przez to doświadczenie pozytywnie. Jeżeli odrzucimy status ofiary i będziemy utrzymywać w umyśle model zwycięzcy to możemy triumfować nawet wtedy, gdy się znajdziemy w trudnych i nieprzychylnych okolicznościach.

W kontekście rodziny możemy pomyśleć o kilku istotnych zmianach, które pojawiają się w ciągu życia: rozwój we wczesnym dzieciństwie, okres edukacji, zdobycie pracy, małżeństwo, płodzenie dzieci, przejście na emeryturę, przemiany w wieku starszym, śmierć a także rozdysponowanie naszego majątku i wiele innych wydarzeń pomiędzy. Prawda o życiu jest taka, że wszystkie te elementy w taki czy inny sposób muszą być przedyskutowane.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na 1 Koryntian 10: 1-13. Według apostoła Pawła, historia starożytnych Izraelitów została napisana dla naszego napomnienia i pouczenia. W tym fragmencie Paweł opowiada na temat doświadczeń Izraela oraz w jaki sposób te doświadczenia mogą być wykorzystane jako przykłady (typos) z których powinniśmy się uczyć.

Apostoł Paweł mówi, “chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.”.

 

 

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć, z doświadczeń Izraela? Na ich przykładzie możemy zobaczyć zarówno błędy jak i dobre rzeczy, które przyniosły im błogosławieństwo. Jaką radę możemy dać ludziom, którzy przeżywają zmiany w swoim życiu? Na pewno jedną z nich będzie zachęcenie do utrzymywania pozytywnego nastawienia. Kiedy podejmujemy w życiu dobre decyzje, to wtedy gdy zachodzą zmiany jesteśmy na nie przygotowani.

Warto zwrócić również uwagę, że gdy przechodzimy przez różne etapy w naszym życiu to pojawiają się w nim zarówno okazje jak i ograniczenia, które są typowe dla danego etapu życia. Gdy jesteś dzieckiem masz przywileje, ale również ograniczenia; podobnie jest w okresie dorastania, w okresie młodości, oraz w wieku dojrzałym. Kiedy dopasujesz się do okoliczności i zaakceptujesz ograniczenia to będziesz prosperować. Jeżeli pomyślisz, że są pewne rzeczy, których nie powinieneś robić, kiedy masz 65 lat, na przykład wspinać się po drabinie na szczyt dachu, lub brać udział w wyścigach motocyklowych, to twoje życie będzie bezpieczniejsze. Roztropność podpowiada nam, że są pewne rzeczy, których nie powinniśmy czynić w danym momencie naszego życia. Dlatego bycie świadomym, w jakim punkcie życia się znajdujemy i powiedzenie sobie, że nie mam już 15 lat ani nawet 25 lat jest mądre.

Kiedy stajemy się dojrzali podejmujemy inne decyzje od tych, które będziemy podejmować, gdy się zestarzejemy. Również w naszym doświadczeniu z Chrystusem pojawiają się różne zmiany. Czasami możemy je rozpoznać i powiedzieć, że coś było dobrą lub niedobrą decyzją. Kiedy stajemy się starsi, podejmujemy inne decyzje; na przykład podejmujemy inne decyzje finansowe niż wtedy, gdy mieliśmy 20 lat. Odczuwamy odpowiedzialność wobec innych ludzi. Chcemy, aby nasza rodzina, nasze dzieci mogły skorzystać z naszych dobrych decyzji.

Musimy również zrozumieć i uznać, że w pewnym momencie naszego życia nadejdzie śmierć i złe przygotowanie się do niej, zarówno pod względem duchowym jak i materialnym, może mieć bardzo złe skutki. Wiele razy byłem świadkiem jak ludzie, którzy zmarli pozostawili swoich krewnych i małżonków w prawdziwych kłopotach. W mojej pracy pastoralnej spotkałem ludzi, którzy nie chcieli napisać testamentu, ponieważ wydawało się im, że w ten sposób muszą myśleć o śmierci. Czasami nie mamy odwagi, aby uznać, że nasze życie ma charakter czasowy i w pewnym momencie się zakończy. Podobnie przejście na emeryturę wymaga przygotowania, ponieważ jest tak wiele rzeczy, które ulegają zmianie.

Musimy pamiętać, że nasze życie różni się bardzo od tego, które przeżywali Adam i Ewa. Są takie sprawy, o które Adam i Ewa nigdy nie musieli się martwić. Musimy jednak pamiętać, że kiedy przechodzimy w życiu przez różne okresy i kiedy podejmujemy dobre decyzje oraz szukamy rady w Biblii oraz u ludzi, którzy przeszli przed nami przez podobne doświadczenia to życie na tej ziemi może być dobre. Chciałby, aby moje życie niezależnie, w jakim jestem wieku było przykładem dla innych i oddawało cześć Bogu.

 

DO PRZEMYŚLENIA

Jakie refleksje przychodzą ci na myśl po przeczytaniu 1 Koryntian 10:1-13?

W jaki sposób możemy przygotować się na zmiany, o których wiemy, że nadejdą?

Podaj kilka przykładów z Biblii, kiedy ludzie dokonali dobrych wyborów? Podaj również kilka przykładów kiedy ludzie dokonali złych wyborów.

Jaką radę chcielibyście dać osobom, które planują małżeństwo?

Co można powiedzieć młodej parze, która planuje posiadanie dzieci? Z biblijnej perspektywy posiadanie dzieci jest dobrą rzeczą.

Co można powiedzieć osobom, które zbliżają się do okresu starości? Czy powinniśmy wykonać jakieś przygotowania do tego wieku? Czy powinniśmy podjąć jakieś decyzje, które uczynią starość łatwiejszą do przeżycia. W tym kontekście Psalm 71 może być bardzo pożyteczny.

Chociaż nie lubimy o tym myśleć, to jednak warto się zastanowić jakie przygotowania powinniśmy zrobić  na wypadek śmierci? Przygotowanie na wypadek śmierci nie przyspieszą tego wydarzenia w naszym życiu. Pomyśl w jakiej sytuacji pozostawiasz swoich bliskich jeżeli nie uczynisz żadnych przygotowań na wypadek śmierci?

Komentarze