Szkoła Sobotnia | Wydane 2019/03/03

Szatan i jego dwóch sojuszników

Pisze Jan Pollok

Czy kiedykolwiek padliście ofiarą oszustwa? Apokalipsa 13 pozwala nam zobaczyć, w jaki sposób Szatan zaangażował do walki z ludem Bożym inne siły. Warto zwrócić uwagę, gdzie znajduje się Smok w momencie, gdy rozpoczyna się rozdział 13 – na ziemi czy w niebie? Smok znajduje się na ziemi na plaży – na piaszczystym wybrzeżu morskim. W tekście greckim czasownik histemi „stać/stawać w miejscu” jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej „i stanął nad brzegiem morza” (BT) – dotyczy to Szatana. Jednak niektóre manuskrypty łączą werset 12,18 z rozdziałem 13,1 i podają czasownik histemi w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.” – odnosi się to do Jana. (Tak jest w Biblii Warszawskiej.) Szatan stoi na wybrzeżu morskim na ziemi i nie ma już więcej dostępu do nieba, co wynika z rozdz. 12.

Bestia wychodząca z morza

Bestia, która wychodzi z morza ma 10 rogów, siedem głów i 10 koron na rogach. Ten opis przypomina obraz smoka, który poznaliśmy wcześniej w rozdziale 12. Bestia wygląda jak smok. Jak zawsze warto spojrzeć na starotestamentowe korzenie tego obrazu. W Dn 7 po raz pierwszy pojawiają się cztery bestie: lew, niedźwiedź, czterogłowa pantera i bestia-monster. Bestie w Dn 7 reprezentują różne narody. Bestia z Ap 13, która wychodzi z morza jest amalgamatem bestii, które pojawiają się w Dn 7. Bestia wychodząca z morza jest bardzo podobna do smoka. Na swoich głowach nosi korony. Są to te same korony – diadema, które znajdują się na głowach smoka. Bestia sprawuje swoją władzę na ziemi podobnie jak Smok. Korony zostały jednak przesunięte z głów na rogi. Ponieważ rogi reprezentują polityczną władzę, dlatego bestia, która wychodzi z morza posiada władzę nie tylko w jednym miejscu.

Zaczyna powstawać coś dziwnie spójnego. Szatan zaczyna działać z mocą przy pomocy zawiedzeń. Szatan - smok, zaczyna wykorzystywać różne elementy na ziemi, aby realizować swoje plany. To, co zaczyna się rozwijać jest faktycznie fałszywą trójcą, która imituje Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Szatan-smok imituje Boga Ojca, Bestia, która wychodzi z morza imituje Jezusa, i Bestia, która wychodzi z ziemi imituje Ducha Świętego.

W jaki sposób Smok kopiuje Boga Ojca?

Bóg Ojciec                                                               Smok-szatan

Boże miejsce pobytu jest w niebie                        Jego miejsce jest również w niebie   (Ap12,3.7-8)

Posiada tron (Ap 4-5)                                              Posiada tron (Ap 13,2; 2,13)

Przekazuje moc, tron i władzę Chrystusowi       Przekazuje moc, tron i władzę Bestii (Ap 13,2.4)

(Mt 28,18; Ap 2,27; 3,21)                                       

Otrzymuje cześć (Ap 4,10; 15,4)                              Otrzymuje cześć (Ap 13,4)

Żyje i panuje na wiek (Ap 4,9; 5,13; 11,15)              Będzie zniszczony na wieki (Ap 20,9-10)

                                          

Obaj mieli niebo, jako swoje miejsce zamieszkania, obaj posiadali tron, obaj przekazali moc, tron i władzę temu, który ich reprezentuje i obaj otrzymywali cześć. Jedna różnica polega na tym, że Bóg Ojciec żyje i panuje na wieki, a Smok na końcu Apokalipsy będzie zniszczony na wieki.

W jaki sposób bestia, która wychodzi z morza imituje Jezusa?

Jezus Chrystus                                          Bestia wychodząca z morza

Wychodzi z wody, aby rozpocząć służbę            Wychodzi z wody aby rozpocząć działalność

Kto mnie widzi, widzi Ojca (Jn 14,9)                     Przypomina smoka (Ap 12,3; 13,1)

Posiada wiele koron - diadema (Ap 19,12)            Posiada 10 koron-diadema (Ap 13,1)

Baranek z siedmioma rogami (Ap 5,6)                 Posiada 10 rogów na głowie (Ap 13,1)

Otrzymuje moc, tron i władzę od Ojca               Otrzymuje moc, tron i władzę od Smoka

(Mt 28,18; Ap 2,27)                                                  (Ap 13,2.4)

3.5 roku służby (Ew. Jana)                                     42 miesiące działalności (Ap 13,5)

Został zabity (Ap 5,6)                                              Została zabita (Ap 13,3)

Zmartwychwstał (Ap 1,18)                                      Powróciła do życia (Ap 13,3)

Otrzymuje cześć po zmartwychwstaniu            Otrzymuje cześć po zaleczeniu

(Mt 28,17)                                                                  śmiertelnej rany (Ap 113,3-4.8)

Cała władza w niebie i na ziemi po                       Powszechna władza nad ziemią po

Zmartwychwstaniu (Mt 28,18)                               uleczeniu śmiertelnej rany (Ap 13,7)

Michał = Kto jest jak Bóg (Ap 12,7)                      Kto jest jak bestia (Ap 13,4)

Zdobywa cały świat (Ap 5,9; 10,11; 14,6)            Zdobywa cały świat (Ap 13,7;17,15)

 

Zaadaptowane z R. Stefanovic,  Revelation of Jesus Christ

Obie postacie rozpoczynają swoją służbę wychodząc z wody; obie postacie są podobne do tego, którego reprezentują; obie postacie posiadają królewskie korony, chociaż korona Chrystusa jest niewidzialna aż dopiero w Ap 19; obie postacie posiadają wiele królewskich koron; obie postacie powiadają wiele rogów; obie postacie otrzymały swoją moc, tron i autorytet od tego którego reprezentują; obie postacie działają przez 3.5 roku (42 miesiące); obie postacie zostały zabite i powróciły do życia; obie postacie otrzymują cześć po zmartwychwstaniu, która obejmuje powszechną władzę; obie postacie otrzymują tytuł, „Kto jest jak … (imię tego którego reprezentują)?” (13,4); obie postacie kierują swoje wezwanie do całego świata.

Duży obraz: w samym centrum Apokalipsy została przedstawiona kobieta - która reprezentuje lud Boży. Szatan zostaje zdemaskowany, jaki wielki zwodziciel, który rozciąga swoją władzę nad całą ziemią. Otrzymujemy ostrzeżenie, że owa fałszywa trójca działa na Ziemi. To jest wezwanie do przebudzenia! Wojna powstała w niebie. Szatan wraz ze swoimi zastępami został wyrzucony z nieba. Walka przeniosła się obecnie na Ziemię. Walka toczy się właśnie teraz, kiedy żyjemy! Czy jesteśmy tego świadomi? Czy jesteśmy gotowi na tę walkę?

Większość z nas pragnie precyzyjnie identyfikować bestię wychodzącą z morza. Czy jest to polityczna czy religijna moc? A może obie razem? Kiedy Jan pisał Apokalipsę, Rzym był polityczną mocą i był otwarty na wiele rożnych rodzajów religii. W tamtym czasie zaczął dominować kult cesarza i polityczni przywódcy zaczęli postrzegać siebie, jako bogów. To nie było coś nowego. Nebukadnesar postrzegał siebie w podobnym świetle, podobnie czynił Aleksander Wielki i inni polityczni władcy. Z drugiej strony religijni przywódcy często obejmowali polityczną władzę i wykorzystywali ją do promowania swoich religijnych planów lub swojej osobistej pozycji. Ciekawe, że w Apokalipsie Rzym pojawia się tylko pod kryptonimem Babilonu.

Wielu ludzi, którzy zajmują się Apokalipsą identyfikuje bestię wychodzącą z morza, jako Imperium Rzymskie lub później, jako kościół rzymsko-katolicki, który był chrześcijańskim kościołem na Zachodzie. Jeżeli swoje religijne korzenie wywodzisz z kościoła okresu Reformacji, to prawdopodobnie określasz katolików, jako bestię. Bądźmy jednak ostrożni! Twoja religia z czasem może również stać się bestią!

Ci, którzy sprzeciwiają się islamowi, próbują przypisać bestię islamowi, a antysemici twierdzą, że symbolizuje ona Żydów. Wielu ludzi może zachowywać się w bestialski sposób! Czy znasz kogoś, kto zachowuje się jak bestia? Chociaż ludzie przyklejają etykietkę „bestia” do różnych organizacji czy instytucji, których nie lubią to jednak bardzo rzadko możemy znaleźć kogoś, kto mówi. „To ja jestem bestią i muszą natychmiast pokutować i wyznać mój grzech!” Tak się jednak nie dzieje i zawsze bestią jest ktoś inny lub coś innego. Tak długo jak koncentrujemy uwagę na czymś innym, nie zwracamy uwagi na siebie. Czy można w ten sposób oszukać siebie?

Bestia wychodząca z morza imituje Jezusa. W takim sensie jest ona po prostu formą antychrysta, zarówno jako instytucja lub jako jednostka. W połączeniu z symboliką małego rogu z Dn 7, bestia wychodząca z morza wykorzystuje moc i wypowiada słowa bluźnierstwa. Bluźnierstwo polega na twierdzeniu, że jesteśmy Bogiem, podczas gdy nim nie jesteśmy. Czy kiedykolwiek zidentyfikowaliśmy taki przypadek? Bestia wychodząca z morza twierdzi, że jest Bogiem, podczas gdy jest jedynie fałszywym bogiem.  Wielu ludzie idzie jednak za bestią, jako za bogiem. Bestia otrzymuje moc, aby prowadzić wojnę przeciwko ludowi Bożemu, a nawet go zwyciężać. Bestia wychodząca z morza posiada władzę nad całym światem – każdym plemieniem, narodem, ludem, językiem (13,7). Ci, którzy oddają cześć bestii są nazwani „mieszkańcami ziemi”- nie idą oni za Bogiem, czasami są oni określani, jako ludzie „źli”. To są ci, których imiona nie są zapisane w księdze Branka (13,8).

Często myślimy o tym, w jaki sposób możemy ratować własne życie. Najgorsza rzecz, jaką sobie potrafimy wyobrazić jest śmierć. Jednak problem, który został przedstawiony w Ap13 nie dotyczy życia lub śmierci. Główny problem związany z bestią wychodzącą z morza dotyczy oddawania czci. Kto jest prawdziwym Bogiem: Pan Jezus czy imitacja Jezusa – Antychryst? Pan Jezus zasiadł na tronie w niebie i powróci na ziemię przy końcu świata. Szatan wykorzystuje ziemskie władze oraz ludzi, którzy imitują Jezusa i zwodzą ludzi. Czy jest możliwe, aby podświadomie imitować Pana Jezusa i w ten sposób zwodzić ludzi?

Bestia wychodząca z ziemi

Bestia wychodząca z ziemi dopełnia obraz fałszywej trójcy. W wersecie 11 czytamy „ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi”(13,11). Jest to jedyne miejsce gdzie jest ona identyfikowana, jako „bestia”. To określenie pomaga nam łączyć ją razem z bestią wychodzącą z morza oraz ze smokiem i w ten sposób dopełnić fałszywą trójcę. Po tym pierwszym przedstawieniu gdzie jest nazwana „bestią”, w dalszej części rozdziału jest określana przy pomocy zaimków „ono, on, mu”. Bestia wychodząca z ziemi jest jeszcze wspomniana trzy raz w dalszej części Apokalipsy, ale pojawia się tam pod inną nazwą - jest „fałszywym prorokiem” (16,13; 19,20; 20,10). To określenie przypomina nieco słowa Jezusa, które powiedział do swoich uczniów w Mt 24, 24-25 na temat „fałszywych mesjaszy i fałszywych proroków”, którzy będą próbowali zwieść, jeżeli można nawet wybranych. Zawiedzenie i moc to dwa główne instrumenty działalności Szatana. W tym przypadku wydaje się, że jego ulubionym narzędziem jest zwiedzenie. Jedynie wybrani - lud Boże nie zostanie zwiedzony.

Bestia wychodząca z ziemi posiada dwa rogi podobne do rogów baranka, ale przemawia jak smok. Baranki nie posiadają rogów, dlatego jest coś niepokojącego w tym obrazie. W Ap 14,1 widzimy Baranka stojącego na Górze Syjon wraz z 144 000. Podobna do baranka bestia z Ap 13 nie jest Jezusem, ale oszustem. Rogi symbolizują moc. Zaopatrzony w rogi baranek przemawia jak smok. To nie pasuje do obrazu Jezusa! Pan Jezus ostrzegał swych słuchaczy, „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!” (Mt 7,15)

Bestia wychodząca z ziemi posiada całą władzę, którą ma bestia wychodząca z morza. To przypomina nam o Duchu Świętym, który przyszedł po tym jak Pan Jezus powrócił do nieba i który posiada całą władzę, którą wcześniej miał Pan Jezus, gdy był na ziemi. Pan Jezus powiedział uczniom: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 13 lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14 On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.” (Jn 16,12-15).

Warto zauważyć, że w Ap 13,12 bestia wychodząca z ziemi nie pragnie honoru dla siebie, ale kieruje ludzi aby oddawali cześć bestii pochodzącej z morza, tej która otrzymała śmiertelną ranę, która została uleczona. To brzmi jak inna wersja tego co czyni Duch Święty, który kieruje ludzi do Jezusa!

Ap 13,13 mówi o bestii pochodzącej z ziemi, która dokonuje wielkich znaków, które są podobne do tego, co działo się we wczesnym kościele. Bestia pochodząca z ziemi potrafi sprawdzić z nieba ogień na ziemię na oczach wszystkich ludzi! To wydarzenie posiada starotestamentowe korzenie i przypomina historię Eliasza na górze Carmel. Prawdziwym Bogiem będzie ten, który odpowie przy pomocy ognia. W tamtym czasie nie było ognia na ołtarzu Baala, ale ogień zstąpił z nieba na ofiarę dla Jahwe. W Ap 13, 13 ogień zstępuje na zły ołtarz! Nic dziwnego, że wielu ludzi zostanie zwiedzonych!

W Dz 2 możemy przeczytać na temat ognia zstępującego na uczniów, kiedy Duch Święty zstąpił na nich. Nie możemy być zaskoczeni, gdy Szatan będzie imitował to wydarzenie próbując zwieść innych ludzi. Kto zostanie zwiedzony w Apokalipsie? Ludzie, którzy zostaną zwiedzeni są nazwani „mieszkańcami ziemi”. Sprawiedliwi zostali opisani, jako królowie i kapłani Baranka i znajdują się w niebie (Ap 14,1-3; 1,6).

Bestia wychodząca z ziemi kopiuje Ducha Świętego. Szatan pragnie po prostu złamać przymierze, jakie mamy z Bogiem. Szatan chce być naszym bogiem i chce abyśmy byli jego ludem – jest to afront w stosunku do Boga Biblii.

 

Duch Święty                                                            Bestia wychodząca z ziemi

Jest nazwany Duchem prawdy prowadzi            Jest nazwany fałszywym prorokiem,

ludzi do zbawienia (Jn 16,13; Ap 22,17)              który zwodzi ludzi (Ap 16,13; 19,20)

Jest podobny do Chrystusa (Jn 14,26; 16,14)    Przypomina Baranka (Ap 13,11)

Posiada całą władzę Chrystusa (Jn 16,13-14)   Posiada całą władzę bestii wychodzącej z wody (Ap 13,12)

Kieruje oddawanie czci na Chrystusa (Dz 5,29) Kieruje oddawanie czci na bestię z morza (Ap 13,12.15)

Dokonuje wielkich znaków (Dz 5,29-32)              Dokonuje wielkich znaków (Dz 13,13)

Przychodzi w ogniu w czasie Pięćdziesiątnicy   Sprowadza ogień z nieba (Ap 13,13)

Daje życie/dech życia (Rz 8,11                 )           Daje życie/dech życia obrazowi bestii

(Ap 13,15)

Umieszcza pieczęć na czole (2Cor 1,22;            Nakłada znak na rękę lub na czoło

Ef 1,13; 4,30)                                                            (Ap 13,16)

 

Zaadaptowane z R. Stefanovic,  Revelation of Jesus Christ

 

Wydaje się, że nie jest to praktyczne rozwiązanie ani dla Szatana, ani dla Boga Biblii. Z bestią występującą z ziemi, która imituje Ducha Świętego mamy obecnie wszystkie Mamy jeszcze kilka charakterystycznych cech bestii wychodzącej z ziemi.

Bestia wychodząca z ziemi zażądała wystawienia obrazu dla bestii, która wychodzi z morza a następnie spowodowała, że wszyscy, którzy nie oddali czci temu obrazowi byli zabici. Ta cecha wydaje się obca współczesnemu czytelnikowi. Kto wystawia dzisiaj obrazy? Kto domaga się oddawani im czci pod groźbą kary śmierci? Czy to oznacza, że wszystkie rzeźby są złe i jakikolwiek pomnik narodowy może być podejrzany? Czy powinniśmy zburzyć wszystko, co zostanie postawione na postumencie? Zamiast przyjąć fanatyczną postawę, warto spojrzeć na niektóre starotestamentowe korzenie tego zwyczaju. Prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem jest historia z Dn 3 w której król babiloński Nebukadnesar wystawił obraz pokryty złotem. Nebukadnesar uczynił posąg/obraz wykonany całkowicie ze złota. Był to akt buntu wobec Bożego objawienia w Dn 2. Nebukadnesar zarządził aby wszyscy ludzie w jego państwie oddali cześć obrazowi pod groźbą śmierci (Dn 3,6). Jednak Szadrach Meszach i Abed-nego odmówili oddawania czci posągowi. Król dał im dodatkową szansę, którą również odrzucili i potwierdzili swoją decyzję oddawania czci jedynie Bogu. Ich decyzja rozgniewała króla, dlatego polecił rozgrzać piec siedmiokrotnie więcej. Jedyną rzeczą, która spłonęła były sznury, którymi byli związani. Słudzy, którzy wrzucali ich do pieca zmarli z powodu gorąca, jednak trzech naśladowców Jahwe spacerowało w ogniu, a król zobaczył jeszcze jedną osobę, która towarzyszyła Hebrajczykom – Syna Bożego (Dn 3,25).

Szadrah Meszach i Abed-nego zademonstrowali niezwykły model wiary. Czy bylibyśmy gotowi stać po stronie Boga w obliczu zagrożenia ze strony najsilniejszej siły politycznej? Czy jesteśmy chętni oddawać cześć obrazom, które wznoszą dzisiaj inni ludzie? Jakie mogą to być obrazy?

Warto zwrócić uwagę na pierwsze użycie słowa „obraz” w Biblii – jest ono zapisane w Rdz 1,26-27. Zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. Oddajemy cześć naszemu Stwórcy. Byłby to poważny błąd gdybyśmy oddawali cześć obrazowi, a nie Stwórcy. Jednak od czasu upadku ludzkości, wciąż czai się w nas pokusa, aby uformować Boga na kształt czegoś, co możemy sobie wyobrazić, manipulować, włożyć do pojemnika, zaprezentować lub ukryć. Zawsze pragniemy kontrolować zamiast poddać się Bogu.

Problem, jaki pojawia się w kontekście bestii wychodzącej z wody dotyczy oddawania czci. Mimo, że Bóg wszechświata, Stwórca nieba i ziemi zasługuje i domaga się naszej czci, to fałszywa trójca stara się przechwycić cześć przekazywaną przez ludzi. Na tym polegała jedna z pokus Szatana, którą zastosował w stosunku do Pana Jezusa na pustyni. To stanowiło również pokusę dla Izraelitów, aby oddawać cześć pogańskim bożkom i porzucić przymierze z Bogiem. Dzisiaj świeckie społeczeństwa często oddają cześć przy ołtarzu materializmu. Bohaterowie medialni, gwiazdy kina, muzyki oraz sportu stają się naszymi bogami. Oddajemy im cześć w miejscach rozrywki, albo kupujemy ich produkty, aby używać je dla naszej wygody. Ktoś powiedział, że wszyscy oddają cześć, jest tylko pytanie, czemu lub komu. Zobaczymy, że coraz więcej elementów w Apokalipsie, łączy się z oddawaniem czci. Prawdopodobnie jest to najwyraźniej wyeksponowany epizod – bestia wychodząca z ziemi zmusza innych do oddawania czci bestii wychodzącej z morza pod groźbą śmierci.

Ostatnia cecha charakteryzująca bestię wychodzącą z ziemi łączy się z ekonomicznym przymusem. Dwa główne sposoby działania Szatana to stosowanie zwiedzenie i siły. Siła często łączy się z przymusem. Dotyczy to również władzy kontrolowania i manipulowania ekonomią. Nie potrzeba dużej wyobraźni, aby uświadomić sobie, w jaki sposób ta bestialska moc działała zarówno w historii jak i współcześnie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy religijne i polityczne siły połączą się razem. Religijne władze powołują się na nadprzyrodzoną moc, która może pokonać każdego i wszystko, w każdym czasie i wszędzie. Religijni przywódcy roszczą sobie prawo do definiowania tego, co jest dobre i co jest złe, a także kontrolują również nasze wieczne przeznaczenie. Z kolei władze polityczne kierują codziennym prawem i porządkiem, przedsiębiorstwami, policją i sądownictwem, a także działaniami wojskowymi. Jeżeli zestawimy te dwie władze razem to otrzymamy super-potęgę!

Starożytny Egipt zestawił razem religijną i polityczną władzę. Faraon nie zamierzał poddawać się jakiemuś bogu hebrajskich niewolników – bogu, który nazywał się Jahwe. W czasach Starego Testamentu, był to powszechny zwyczaj władców politycznych, aby dodawać bogów pokonanych narodów do swojego panteonu bogów. Uważali oni, że posiadanie większej ilości bogów gwarantuje zgromadzenie większej mocy. Nebukadnesar sprzeciwił się Bogu Izraelitów przez postawienie swojego obrazu, który był próbą modyfikacji obrazu, który pokazał mu Bóg Jahwe. W czasach Pana Jezusa religijna władza Żydów oraz polityczna władza Rzymian zostały połączone, aby ukrzyżować Pana Jezusa. Później polityczna władza Rzymu twierdziła, że Cesarz był bogiem, dodając w ten sposób religijny wymiar do władzy politycznej. W czasie Średniowiecza, kościół chrześcijański wykorzystywał polityczną władzę, aby kontrolować większą część Europy sprzeciwiając się w ten sposób muzułmanom na Bliskim Wschodzie.

Czy również dzisiaj występuje takie zagrożenie? Chrześcijanie mogą obawiać się połączenia religijnej władzy islamu z polityczną władzą państw arabskich. Z kolei Arabowie mają powody, aby obawiać się religijnej władzy chrześcijaństwa jak również Żydów, za którymi stoi polityczna władza Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Stany Zjednoczone nie są jedynym „chrześcijańskim narodem”. Możemy znaleźć kombinacje religijnej i politycznej władzy na całym świecie w różnych okresach historii.

Kim jest bestia wychodząca z morza? Kim jest bestia wychodząca z ziemi? Prawdopodobnie zależy to od tego, kogo pytamy? Wielu wskazuje palcem na innych. Cztery główne szkoły interpretacyjne Apokalipsy identyfikują bestie w różny sposób:

Szkoła interpretacyjna                 Bestia z  morza                   Bestia z ziemi

Preteryści (przeszłość)                   Imperium rzymskie              pogaństwo, kult cesarza,

cesarz Neron                        Żydowski system religijny

Gubernator Judei

 

Futuryści (przyszłość)                     odbudowane cesarstwo      antychryst, papież, lub

rzymskie                                fałszywy żydowski mesjasz

 

Historycyści                                       Imperium rzymskie              kościół rzymsko-katolicki

 

Koncepcja adwentystyczna            Kościół rzymsko-katolicki    Stany Zjednoczone

 

Idealiści/szkoła symboliczna          polityczne/społeczne zło     fałszywa religia

                                                                                                            fałszywa filozofia

 

Wszyscy zgadzają się, że smokiem jest Szatan. Biblia wyraźnie identyfikuje tę postać. W jaki sposób identyfikować dwóch sojuszników Smoka? Wielu ludzi decyduje się aby iść za jedną ze szkół interpretacyjnych Apokalipsy. W dyskusji warto zwrócić uwagę na dwa elementy:

Przede wszystkim, warto zastosować do siebie cechy charakterystyczne bestii. Czy stosujemy siłę, aby zrealizować nasze plany po swojemu? To jest metoda, którą stosuje smok i jego bestie.

Po drugie, możemy spodziewać się, że scenariusze opisane w Apokalipsie mogą pasować i być powielane przez różne polityczne i religijne władze, a nie tylko przez jedną władzę. Możemy zobaczyć przykłady takiego zachowania w wielu miejscach historii i możemy przypuszczać, że tak będzie do końca historii świata. Dlatego warto zastosować metodę tzw. „historycyzmu stosowanego” albo wielokrotnego zastosowania historycznego.

Pomyśl o bestii wychodzącej z morza, jako o ludziach, którzy posiadają władzę - na przykład w rządzie, w wojsku, polityce. Pomyśl o bestii, która wychodzi z ziemi, jako o kościele, czy religii, która stosuje zwiedzenia i przymus.

Apokalipsa 13 kończy się opisem ogólnoświatowych sankcji ekonomicznych, które wymuszają przyjęcie „znaku bestii” - enigmatycznego znamienia na czole lub na ręce. Biblia odwołuje się do tego „znaku”, jako do imienia bestii lub jako do liczby jej imienia. Takie przedstawienie tożsamości wymaga mądrości. Liczba wynosi 666! Liczba bestii jest liczbą człowieka. Mamy tutaj do czynienia z gematrią. Gematria jest terminem technicznym do numerycznego reprezentowania słów, imion lub nazwisk. Mamy tutaj zaproszenie do zbadania znaczenia liczby 666. Ci, którzy mogą to rozszyfrować, muszą posiadać wielką wiedzę. Mamy różne sposoby kalkulacji tej liczby.

Osoby, które posiadają antykatolicką perspektywę chętnie posługują się nazwą VICARIUS FILI DEI do kalkulacji 666, chociaż kościół katolicki nie posługuje się już tym tytułem. Osoby które interpretują Apokalipsę z perspektywy preterystycznej (przeszłość) proponują wzorzec NERWN QSR – Neron Kaiser. Niektórzy adwentyści dnia siódmego mogą czuć się urażeni gdy inni próbują dopasować liczbę 666 do imienia i nazwiska jednego z pionierów naszego ruchu, który posiadał duchowy dar prorokowania – ELLEN GOULD WHITE. Z kolei ludzie, którzy myślą negatywnie na temat Stanów Zjednoczonych znajdują radość w dopasowaniu nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych do liczby 666 – RONALD WILSON REGAN.

Zamiast sensacyjnych spekulacji warto ponownie przyglądnąć się starotestamentowym korzeniom. W Ez 9,4 czytamy o umieszczaniu znaku na czołach ludzi, którzy sprzeciwili się fałszywemu oddawaniu czci. Ten znak zabezpieczał ich przed utratą życia z rąk żołnierzy wysłanych przez Boga, po tym jak chwała Boża opuściła świątynię. „Znak bestii” wydaje się być sfałszowanym symbolem używanym przez fałszywą trójcę w przeciwieństwie do pieczęci Bożej opisanej w Ap 7,3. Pieczęć Boża jest ponownie opisana w Ap 14 tuż po opisaniu „znaku bestii”.

W Pwt 6,4-8 czytamy na temat zwyczaju umieszczania poselstwa od Boga w sercu a następnie symbolizowaniu tego przez umieszczenie tego poselstwa na czole lub na ręce. W Wj 13,9.16 czytamy na temat ceremonii pesach (pascha) w czasie, której wrogowie ludu Bożego zostali wyeliminowani umożliwiając Izraelitom wyjście do Ziemi Obiecanej. Żydzi mieli każdego roku celebrować ten zwyczaj, jako „znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon Pański był w ustach twoich”.

W pierwszych rozdziałach Apokalipsy czytamy na temat siedmiu zborów. Kościół w Pergamon stanął w obliczu groźby śmierci, gdyby członkowie nie oddawali czci Cesarzowi, co dałoby im zaświadczenie, na podstawie którego mogliby kupować i sprzedawać. W Ap 18 czytamy o tym, że kupcy będą płakać i smucić się z powodu zniszczenia całego systemu ekonomicznego, jaki został stworzony na ziemi. Tak czy inaczej, ekonomiczna rzeczywistość będzie trudna dla każdej ze stron w tej walce pomiędzy prawdziwą i fałszywą trójcą. W Ap 13,18 czytamy, że liczba bestii jest „liczbą człowieka” i następni jest podany liczebnik – 666. Możemy również zobaczyć korzenie tego w starotestamentowej historii stworzenia, w której Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu.

Możemy również spojrzeć na historię w Dn 3, gdzie został opisany posąg zbudowany przez Nebukadnesara. Posąg miał następujące wymiary: 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości. Jeżeli jego głębokość wynosiła również 6 łokci to wymiary posągu byłyby 60x6x6. Liczbą Babilonu jest liczba 6.

Liczba 666 pojawia się w Ap 13,18 i jeszcze tylko w dwóch innych miejscach w Biblii. Jednym z nich jest lista uchodźców, która powróciła do Jerozolimy z niewoli babilońskiej (Ezdr 2,13). W 1Krl 10,14 czytamy że Salomon zebrał 666 talentów złota każdego roku z podatków, co było przejawem nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania w Pwt 17,15-17 gdzie było powiedziane, że król nie powinien gromadzić srebra i złota – tego przykazania Salomon niestety nie przestrzegał.

Zauważyłem, że przypięcie numeru do kogoś innego może spowodować, że nie będziemy potrafili zastosować go do siebie. Zamiast oskarżać inną osobę o to, że jest zła, byłoby lepiej abyśmy zwrócili się w pokucie do Boga!

Być może numer 666 był prostym i oczywistym kodem dla pierwszych czytelników Apokalipsy. Nie jest on jednak oczywisty dla nas dzisiaj. Ludzie nadal będą próbowali odkryć i stworzyć fascynujące interpretacje dla tego numeru. Musimy jednak pamiętać, że liczba jest tylko jednym z kilku innych znaków identyfikacyjnych bestii wychodzącej z ziemi. Ciekawe może być porównanie posągu który zbudował Nebukadnesar z bestią wychodzącą z ziemi. Elementami wspólnymi są: posąg, oddawanie czci, kara śmierci dla osób, które nie będą oddawać czci posągowi, uniwersalność nakazu, liczba 6, która łączy się z wymiarami posągu. Możemy podsumować to porównanie w następujący sposób: (1) Daniel 3 będzie powtórzony w globalnym wymiarze pod koniec historii tej ziemi; (2) Ostateczny kryzys zostanie wywołany przez oddawanie czci; (3) Ci, którzy będą oddawać cześć Bogu będą początkowo wyglądać jak gdyby przegrali, jednak na końcu zostaną cudownie wybawieni przez Boga.

DO PRZEMYŚLENIA

Dlaczego Szatan uważa, że jego fałszowanie postaci Chrystusa może rzeczywiście przynieść skutek? Co powoduje, że ludzie są otwarci na oszustwa i w jaki sposób lud Boży może przeszkodzić "oskarżycielowi" w zdobyciu naszego posłuszeństwa i lojalności?

Jakie są różnice między charakterem tej bestii a Boską Trójcą? W jaki sposób działalność tej bestii w ogóle nie przypomina działalności Boga? Jak ludzie mogą odróżnić to co zostało sfałszowane od tego co jest prawdziwe?

Ziemia oddaje cześć smokowi i bestiom. Co to znaczy oddawać cześć? Czy to oznacza coś więcej niż tylko modlitwę lub hymn? Komu lub czemu oddajesz cześć i w jaki sposób? Od jakich systemów, organizacji lub rzeczy byliście uzależnieni, aby przetrwać? W jakich obszarach, życie nakłaniało was, aby wykorzystać moc do zrealizowania rzeczy po swojemu? Co możesz zrobić, aby żyć jak Baranek, zamiast jak bestia?

Tekst dzisiejszego felietonu stanowią moje notatki do seminarium z Apokalipsy. Przepraszam, że  nie skondensowałem materiału do rozmiaru dwóch kartek A4.

Komentarze