Kącik Pastora | Wydane 2017/10/11

Słowo od Pastora

Pisze Roman Chalupka
Zapraszamy do oglądania najnowszego odcinka Słowa od Pastora (Kościół w analogiach. Budynek. Żywe ciało. (186)
Vimeo: Kościół w analogiach. Budynek. Żywe ciało. (186)
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 

Komentarze