W Kościele | Wydane 2017/04/04

Odszedł pastor Bogdan Maszczak

Pisze Jan Jankiewicz

  Bogdan marshak small Z przykrością powiadamiamy, że w sobotę wieczorem, 25 marca w sydnejskim szpitalu zasnął w Panu Pr Bogdan Maszczak (Marshak). Jego życie w pełni związane było z działalnością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, początkowo, jako kierownik młodzieży, potem jako wykładowca historii Kościoła i Zasad Wiary w Seminarium Duchownym w Kamienicy koło Bielska-Białej, a następnie w Podkowie Leśnej koło Warszawy. 

Pastor Maszczak był znany w środowisku adwentystycznym ze względu na ogromną wiedzę historyczno-teologiczną, którą potrafił przekazywać swoim słuchaczom w niezwykle frapujący sposób. Posiadał rzadką umiejętność bardzo skutecznego i inteligentnego prowadzenia dyskusji, broniąc idei i posłannictwa adwentyzmu, i Prawdy płynącej z Pisma świętego.

W Australii otrzymał pastorski angaż najpierw w Perth, gdzie opiekował się emigrantami słowiańskiego pochodzenia, a w późniejszym czasie w Sydney, gdzie opiekował się aż do przejścia w stan spoczynku Polsko-Czesko-Słowackim Kościołem Adwentystów D.S. w Pendle Hill, gdzie ogromnie przyczynił się między innymi do budowy pięknego budynku kościelnego i hallu.

Miał również pod opieką rosyjski Kościół Adwentystów w Sydney.  

Pozostawił po sobie niezapomniane chwile spotkań, kazań Słowa Bożego i dyskusji, zdobywając szacunek wielu.

W smutku, ale z nadzieją na spotkania przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pozostali: małżonka Honorata, dorosłe dzieci Klaudia i Artur z rodzinami, siostra Zofia (Łyko), brat Leon wraz z ich najbliższymi, oraz członkowie Zborów Kościoła Adwentystów i przyjaciele.

Rodzinie pastora Bogdana wyrażamy naszą sympatię i szczere współczucie.

Nabożeństwo związane z pogrzebem w dniu 31 marca na cmentarzu Rookwood Cemetry prowadził pastor Harold Harker:

W imieniu Polonii uczciliśmy Jego pamięć przez złożenie wieńca z kwiatów na ziemskiej mogile.

Komentarze