Kącik Pastora | Wydane 2017/03/15

Słowo od Pastora

Pisze Roman Chalupka
Zapraszamy do oglądania najnowszego odcinka Słowa od Pastora (157 – Nasze Chrześcijańskie Chodzenie. W nowości życia)
Vimeo: Nasze Chrześcijańskie Chodzenie. W nowości życia
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 

Komentarze