Kącik Pastora | Wydane 2017/01/04

Słowo od Pastora

Pisze Roman Chalupka
Zapraszamy do oglądania najnowszego odcinka Słowa od Pastora (147 – Wygrywając bieg życia. Gotowość)
Vimeo: Wygrywając bieg życia. Gotowość
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 

Komentarze