W Kościele | Wydane 2016/09/27

Tydzień modlitwy

Pisze Roman Chalupka
„Z rana usłyszysz mój głos, WIEKUISTY, do Ciebie się zwracam o świcie i czekam”. – Psalm 5,4 (Nowa Biblia Gdańska)

„Z rana usłyszysz mój głos, WIEKUISTY, do Ciebie się zwracam o świcie i czekam”.
– Psalm 5,4 (Nowa Biblia Gdańska)

Niedawno wspominałem, że cieszę się, jeśli w kościele dzieje się coś stale, jeśli wydarzeń jest tak wiele, że każdego tygodnia spotykamy się szereg razy w różnych grupach, aby wielbić Pana i czynić wszystko co potrafimy dla rozwoju Jego Dzieła.

To właśnie było powodem przesunięcia terminu dorocznego Tygodnia Modlitwy z września na październik. Przypomnę jednak, że spotykamy się regularnie w kościele w każdy poniedziałek o godzinie 19 na spotkaniach modlitewnych, zawsze połączonych ze studium Słowa Bożego, tym razem Ewangelii Łukasza. Wierzę mocno, że w wielu domach spotykacie się także w poniedziałki na modlitwie, bo wielokrotnie przekonaliśmy się, że łączność modlitewna jest nam wszystkim potrzebna, bowiem jednoczy nas u stóp Pana Jezusa. Pomyślmy jednak o przykładzie naszego Pana.

„Nękany na co dzień pokusami, stale spotykający się z oporem przywódców ludu, Chrystus wiedział, że musi wzmocnić swoje człowieczeństwo modlitwą. Aby być błogosławieństwem dla ludzi, musiał utrzymywać łączność z Bogiem. (…) W taki sposób pokazał swoim uczniom, gdzie leży siła. Bez tej cudownej wspólnoty z Bogiem, żaden człowiek nie może osiągnąć mocy”. (E.G.White, Counsels to Parents and Teachers, s. 323)

Jednak doroczny Tydzień Modlitwy jest czymś znacznie więcej: spotykamy się na co dzień, studiujemy przygotowane specjalnie w tym celu materiały dla wyznawców na całym świecie.
A potem modlimy się w różnych sprawach, intencjach. Nasze spotkania rozpoczynamy w sobotę, dnia 1 października 2016. Mamy wtedy uroczystość Wieczerzy Pańskiej, a więc nastrój nabożeństwa będzie bardzo modlitewny, a potem każdego dnia spotykać się będziemy o godzinie 19. Całym sercem zachęcam do udziału i zapraszam.

pastor Roman Chalupka

 

28.37 week of prayer 3 larger

Komentarze