W Kościele | Wydane 2015/11/28

Sobota, 28 listopada

Pisze Media Team

Zapraszamy do oglądania kazania z dnia 28 listopada 2015 wygłoszonego przez pastora Romana Chalupka. Tytuł kazania: Jak przezwyciężyć pokusę.

Vimeo: Pr Roman Chalupka - 2015.11.28
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 Audio: /media/audio_recordings/567

Komentarze