W Kościele | Wydane 2015/11/04

Sobota, 31 października

Pisze Media Team

Zapraszamy do oglądania kazania z dnia 31 października 2015 wygłoszonego przez pastora Romana Chalupka. 

Vimeo: Pr Roman Chalupka - 2015.10.31
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Audio: /media/audio_recordings/564

Komentarze