At Church

Preview image

Boży plan zbawienia / God's plan of redemption

2012.10.06
Kazanie Brata Stan Selent / Brother Stan Selent's sermon
Preview image

Storm

2012.09.20
Have you been through any bad storms lately?
Preview image

Prayer week

2012.08.31
Week of prayer 2012
Preview image

Nowe, lepsze, jedyne

2012.08.06
Dla każdego z nas słowo Przymierze może mieć trochę inne..
Preview image

Nadzieja / Hope

2012.07.29
Kazanie pastora Paul Kotanko / Pastor Paul Kotankos sermon
Preview image

Żyć słowem Bożym

2012.07.22
Kazanie Pr M. Ignasiaka
Preview image

Kazanie i Ordynacja

2012.07.20
Kazanie Pr S Gungadoo i Ordynacja Starszych Zboru