Audio

April
Speaker Translator Download
06/04/2019 Jorge Munoz Zbyszek Jankiewicz mp3
Follow the Lamb
March
Speaker Translator Download
30/03/2019 Pr Michael Lilikakis Jacek Patryarcha mp3
Patriarchs and Prophets - Patience
18/03/2019 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
The Road to Christ
03/03/2019 Pr Paweł Ustupski Peter Grochocki mp3
Krzyk z nieba / A shout from heaven
February
Speaker Translator Download
23/02/2019 One Accord Peter Grochocki mp3
One Accord
17/02/2019 Br Boris Silva Zbyszek Jankiewicz mp3
Applying the Law
16/02/2019 Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Reactions to christ/Reakcje na Chrystusa
02/02/2019 Pr Roman Chalupka Daniel Selent mp3
Boża balustrada / God's guard-rail
January
Speaker Translator Download
26/01/2019 Pr Roman Chalupka Przemek Wrzos mp3
Pewność zbawienia / The certainty of salvation
20/01/2019 Michael Lilikakis Jack Patryarcha mp3
Three Angels Message/ Wiadomość trzech aniołów
12/01/2019 Pr Jan Pollok Przemek Wrzos mp3
The End of Hope
05/01/2019 Peter Grochocki Henry Wawruszak mp3
The first Angel's message