At Church | Published 2012/07/20

Kazanie i Ordynacja

By ZJ
Kazanie Pr S Gungadoo i Ordynacja Starszych Zboru

Jezus zakładając pierwszy kościół dał mu prawo do podejmowania decyzji w wielu różnych dziedzinach. Jedną z pierwszych decyzji był wybór Apostoła – następcy na miejsce Judasza. Czy był to Apostoł Paweł, jak niektórzy uważają? Jakie były kryteria wyboru nowego Apostoła? Przed jakimi innymi problemami stanął dopiero co formujący się kościół i co było fantastycznym narzędziem rozwiązującym każdy problem – posłuchaj ciekawie opracowanego i udokumentowanego kazania.

Po nabożeństwie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Według przepisów Kościoła Awentystów Dnia Siódmego, w poszczególnych kościołach (zborach), co roku, lub dwa lata, odbywają się wybory nowych urzędników. W czasie ostatnich wyborów na urząd starszego zboru zostały powołane dwie nowe osoby. Są to Grażyna Jankiewicz i Piotr Grochocki. Ponieważ przepisy mówią, że “sam wybór na urząd starszego nie kwalifkuje jeszcze wybranej osoby do pełnienia tej funkcji. Potrzebna jest ordynacja poprzedzająca przejęcie urzędu starszego zboru”, taka właśnie uroczystość miała miejsce w naszym zborze. Ordynowany na starszego zboru został również nowy pastor przydzielony do pracy z młodzieżą w naszym kościele, Trent Martin (patrz: artykuł Pastor dla Młodzieży).

Vimeo: Dr Stenio Gungadoo - 2012/07/15
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.


 

Comments