At Church | Published 2011/11/27

Dr John Ashton

Strategic Research Manager - Sanitarium

Zaprsaszamy od obejrzenia lub odsłuchania kazania wygłoszonego przez dr John Ashton w Polskim Kościele Adwentystów Dnia Siódmego - Dandenong

Vimeo: Dr J Ashton
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 

Dr J Ashton
Audio player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Przed kazaniem mieliśmy możliwość posłuchać utworu fortepianowego w wykonaniu Damiana Klauza.

Vimeo: Damian Klauza 'Mission Bells'
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

Comments