Pr Mariusz Wieczorek - Czy możemy sądzić Boga? / Will we judge God?

31 January, 2010
Speaker: Pr Mariusz Wieczorek
Date: 2010.01.30
Tytuł kazania: Czy możemy sądzić Boga?
Sermon title: Will we judge God?
Translator: Peter Grochocki

 Back to list