Audio: Pr Roman Chalupka: Duch Święty: Przyjaciel i Obrońca / Holy Spirit: Friend & Advocate

Date: 2019-10-26
Translator: Peter Grochocki
Length: 56 min
Location: Dandy polish56 min, 51.5 MB, mp3