Nagranie audio / Audio recording

Pr Jan Jankiewicz: I Am your God / Jestem twoim Bogiem

Date: 2019-06-22
Translator: Daniel Selent
Length: 37 min
Location: Dandy polish37 min, 51.7 MB, mp3