Nagranie audio / Audio recording

Pr John Skrzypaszek: Jerusalem – The City of Sorrow and the Crown of God’s / Jeruzalem – Miasto smutku i korona chwały BożejGlory

Date: 2019-06-29
Translator: Zbyszek Jankiewicz
Length: 55 min
Location: Dandy polish55 min, 76.7 MB, mp3