Nagranie audio / Audio recording

Pr Roman Chalupka: Gościnność – a może zaprośmy Jezusa? / Hospitality – maybe we should invite Jesus

Date: 2018-10-06
Translator: Daniel Selent
Length: 34 min
Location: Dandenong polish34 min, 31.6 MB, mp3