Nagranie audio / Audio recording

Pr Ryan Vidot: Ciriticism at church / Krytyka w kościele

Date: 2018-09-08
Translator: Zbyszek Jankiewicz
Length: 42 min
Location: Dandenong polish42 min, 57.7 MB, mp3