Nagranie audio / Audio recording

Pr Roman Chalupka: Wiara to chodzenie po wodzie / Faith is walking on water

Date: 2018-04-28
Translator: Przemek Wrzos
Length: 40 min
Location: Dandenong polish40 min, 37.0 MB, mp3