Nagranie audio / Audio recording

Pr Paweł Ustupski: Widziałem baranka Bożego / I saw the lamb of God

Date: 2018-03-24
Translator: Jack Patryarcha
Length: 39 min39 min, 18.8 MB, mp3