Nagranie audio / Audio recording

Pr Roman Chalupka: Nic nie może zniszczyć tego… / Nothing will destroy…

Date: 2017-10-22
Translator: Przemek Wrzos
Length: 36 min
Location: Dandenong polish36 min, 33.0 MB, mp3