Nagranie audio / Audio recording

Pr Roman Chalupka: Możesz żyć ponad tym co, co potrafisz / You may live better than you can

Date: 2017-09-17
Translator: Przemek Wrzos
Length: 43 min
Location: Dandenong polish43 min, 39.5 MB, mp3