Audio: Pr M Wieczorek: W drodze do Jerozolimy

Date: 2009-09-26 11:30
Translator: J Patryarcha
Length: 21 min
Location: Dandenong Polish SDA Church21 min, 7.9 MB, mp3