At Church | Published 2012/08/06

Nowe, lepsze, jedyne

By ZJ
Dla każdego z nas słowo Przymierze może mieć trochę inne..

Dla każdego z nas słowo Przymierze może mieć trochę inne zabarwienie i w każdym wywołuje inne uczucia. Sam mówca nazywa teksty z Listu Ap Pawła do Hebrajczyków 8:10-12 tekstami dziwnymi i rzeczywiście na pierwszy rzut oka mogą się takimi wydawać. Po przeczytaniu ich natychmiast nasuwa się pytanie: czy Bóg się pomylił?

Dlaczego człowiekowi zostało dane drugie Przymierze i czy rzeczywiście zaistniała potrzeba dania go?

Img_9276cr2_original Ważne pytanie, które mówca rzuca nam brzmi: w którym przymierzu żyjesz? Czy jesteś w sytuacji beznadziejnej czy też pełnej nadziei? Czy pomimo naszego podłego, czasami, postępowania Bóg odwraca się do nas plecami?

Kazanie to ukazuje słuchaczowi wspaniałą nadzieję, którą Bóg wlewa do każdego serca, które pragnie zmiany. Wyprostowuje także jakże wypaczony obraz Boga jaki obecnie ma prawie cała ludzkość.

Kazanie poparte jest wieloma przykładami z życia ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, i trzyma słuchacza w zainteresowaniu od początku do końca. Wysłuchaj i poleć innym.  

Vimeo: Nowe, lepsze, jedyne - 2012/08/06
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.


 

 

 Profil mówcy:

Przed wyjazdem z Polski br Józef Stekla był wieloletnim członkiem Zborów w Jaworzu i Cieszynie, w których piastował wiele odpowiedzialnych stanowisk.

W 1981 r. przybywa do Australii wraz żoną Martą i dziećmi Mirkiem i Joasią, i zostaje członkiem Polskiego Kościoła ADS w Oakleigh.

W Kościele Oakleigh pełni przez wiele lat funkcje Starszego Zboru, Kierownika Misyjnego i opiekuna kościoła.

Józef ma ukończony zaocznie dwuletni kurs teologiczny Seminarium w Podkowie Leśnej.

 

 Speaker’s profile:

Before leaving Poland bro Joseph Stekla was for many years a member of the Jaworze and Cieszyn Churches in Southern Poland.

In 1981, together with his wife Martha, son Mirek and daughter Joanna he migrates to Australia, settles in Melbourne and becomes a member of the Oakleigh Polish SDA Church.

For many years he serves as the Church Elder, Personal Ministries Leader, and is involved in many church duties. Now he is happy performing the duties of the church caretaker, but is still very active in preaching ministry.

Joseph has completed a two year correspondence theology course at Podkowa Lesna SDA Seminary in Poland.

Comments