At Church | Published 2012/07/29

Nadzieja / Hope

By ZJ
Kazanie pastora Paul Kotanko / Pastor Paul Kotankos sermon

Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w przypisywanej mu „Modlitwie św. Franciszka” napisał następujące słowa:

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść - pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda - przebaczenie,
gdzie zwątpienie - wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję .....

   Życie wielu ludzi wypełnione jest bólem, udręką, rozterką, rozpaczą. Wydawać by się mogło, że dotyczy to tylko ludzi, którzy są daleko od Boga i nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. Biblia mówi nam coś wręcz odwrotnego – często uczucia te nawiedzały również ludzi najbardziej zbliżonych do Boga. Co jednak cechowało tych drugich to niezłomna nadzieja i ufność w obietnice Boże.

   W Starym Testamencie znajdujemy dwa przykłady osób, które miały taką właśnie nadzieję w obliczu przeciwności, które przerastały ich siły. Prowadzenie Boże w przypadku tych dwojga ludzi jest zadziwiające i czasami niezrozumiałe, i nie dziwiłbym się gdyby krzyczeli do Boga: „dlaczego właśnie mnie to spotyka?”.

   W teraźniejszości stajemy często w obliczu kryzysu, który spada na nas nagle, jak na jedną z tych dwóch osób. Jak reagować, czy mieć nadzieję, na czym ją opierać, jak mieć nadzieję, gdy wszystko wskazuje na to, że ona nigdy się nie spełni?

   Pastor Paul Kotanko odpowiada na wiele z tych pytań, ilustrując swoje kazanie ciekawym dziełem sztuki. Obejrzyj i wysłuchaj ...

Img_9270cr_large  

Vimeo: Pr Paul Kotanko - 2012/07/29
Video player will not be visible in the editor.
Do not centre or colour this content, as it will be done automatically.

 

 

 Profil mówcy:

Urodzony w Australii, rodzice: ojciec pochodzenia kandyjsko-ukraińskiego, matka ukraińskiego
Żona pochodzi z Korei, mają dwóch chłopców w wieku 14 i 12 lat
Wykształcenie - Bachelor of Business in Accounting i Master of Divinity
1985 – 1992 Pracuje w firmach bankowych i finansowych, a w 1992 odpowiada na wezwanie Boga, aby stać się misjonarzem.
1992 – 1994 Pracuje w Płd Korei jako misjonarz nauczając języka angielskiego
1994 – 1997 Przebywa na Filipinach, gdzie studiuje teologię.
1997 – 2006 Pracuje jako pastor w Wiktorii, Australia
2006 –2011 Służy jako misjonarz w Mongolii
Obecnie (2012) pastor kościołów Adwentystów Dnia Siódmego w Mont Albert i East Prahran (Melbourne).

 Speaker’s profile:

Born in Australia to a Ukrainian/Canadian father and Ukrainian mother
Married to a lovely Korean lady, they have two boys aged 14 & 12
Has a Bachelor of Business in Accounting and Master of Divinity
Worked in Banking and Finance 1985 to 1992 before hearing God’s call to be a missionary.
Served in South Korea as a Missionary English Teacher for two and a half years (1992 to 1994).
Lived in the Philippines where he studies theology.
Served as a Church Pastor in Victoria from 1997 to 2006
Served as a missionary in Mongolia for five and a half years (July 2006 to November 2011).
Currently (2012) Church Pastor of Mont Albert & East Prahran SDA Churches

Comments